Tønsbergprosjektet tildelt buildingSMART Internationals Awards 2017. Foto: BulidingSMART International

Tønsbergprosjektet tildelt buildingSMART Internationals Awards 2017. Foto: BulidingSMART International

Tønsbergprosjektet vant VM i åpenBIM

Tønsbergprosjektet er utropt til vinner av buildingSMART International Award for Design 2017. Byggherren satte fokus på åpenBIM og industrialisering av byggeprosessen allerede tidlig i prosjektet. Multiconsult og LINK arkitektur har som sentrale deltagere i Cura-gruppen sikret at ambisjonene er blitt realisert.

31. oktober 2017

buildingSMART International Award er å regne som det uformelle verdensmesterskap i digital innovasjon og BIM, og ønsker å premiere prosjekter som har demonstrert – og på den måten inspirert – til bruk av åpne standarder for overkomme utfordringer knyttet til interoperabilitet i byggenæringen. Prisen ble delt ut under buildingSmarts International (bSI) Summit 2017 i London.

-Vi er stolte av å få denne prisen til vårt prosjekt. Tønsbergprosjektet er kjennetegnet ved en utstrakt bruk av BIM. Det er oss bekjent ingen andre i verden som tar i bruk BIM på åpne standarder så konsekvent og i et livsløpsperspektiv. Prisen fra buildingSMART International bekrefter dette, sier prosjektdirektør Tom Einertsen i Tønsbergprosjektet.

Juryens begrunnelse

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for den innsatsen som prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART-verktøy i designfasen av prosjektet:

«This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”

ÅpenBIM i alle faser

Byggherren la tidlige premissene om at åpenBIM skal brukes i alle faser, på alle nivåer og av alle fag. Rådgivergruppen Cura bestående av Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen har vært sentrale i at ambisjonene er realisert.  Målsetningen med bruk av åpen BIM er ikke bare for å oppnå effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet og færre utfordringer knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er like mye for å berede grunnen for avansert, industriell bygging.

-Denne prisen er et viktig klapp på skulderen til et prosjekt som har ambisjoner om å bidra til bransjeutvikling og flytte noen grenser. Tønsbergprosjektet er et eksempel på hva man kan få til dersom man samarbeider og har fokus på innovasjon i verdikjeden mellom byggherre, entreprenør og arkitekt/rådgiver, sier Espen Bjørshol, styreleder i CURA og oppdragsansvarlig i Multiconsult.

-Det er et privilegium for oss i Cura-gruppen å få lov å jobbe i Tønsbergprosjektet. I tillegg til å skulle produsere et fullt moderne og funksjonelt sykehus er det en læringsarena for oss alle som jobber her. IPD-kontrakten tillater full åpenhet mellom prosjekterende, utførende og byggherren. Det gjør det mye enklere å finne løsninger på et kravsett som verden ikke har sett før. Det utfordrer teknologien og det utfordrer menneskene, sier Steen Sunesen i LINK arkitektur.

 


Om Tønsbergprosjektet

Tønsbergprosjektet er Sykehuset i Vestfolds store utbyggingsprosjekt på ca. 45.000 m2 og 2,7 milliarder kroner, hvor det skal bygges både ny akuttpsykiatri og nye somatikkbygg, inklusivt akuttsenter. Prosjektet startet i 2015 og er planlagt ferdig i 2021. Prosjektet bygges i to etapper på grunn av at utbyggingen skjer på den eksisterende sykehustomten i Tønsberg hvor sykehuset skal være i full drift i hele perioden. Cura gruppen (Multiconsult, LINK arkitektur, Bølgeblikk Arkitektur, Hjellnes Consult og Erichsen Horgen) er engasjert som rådgivningsgruppe og Skanska er engasjert som entreprenør. Les mer på tonsbergprosjektet.no

Om buildingSMART

buildingSMART International er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å ta i bruk åpne standarder og teknologi innen det bygde miljø, og er samtidig ansvarlig for å utvikle den mest brukte utvekslingsstandarden innen byggebransjen. Les mer på buildingsmart.org og buildingsmart.org.