Evy Jakobsen og Lars Christian Alsvik | Foto: Multiconsult

To nye direktører i Region Østlandet

Forretningsenhetene By & Samfunn og Industri, Olje & Gass i Region Østlandet har fått nye direktører fra 1. mars 2018.

6. mars 2018

Etter en endring i Region Østlandet i Multiconsult Norge AS, er det utnevnt nye direktører for to av forretningsenhetene i regionen. Begge direktørene er rekruttert internt.

Se sammenheng og helhet

Evy Jakobsen går inn i stillingen som direktør for den nyopprettede forretningsenheten By & Samfunn. Hun har Master i Planfag og rettslære fra 1997 og har fram til 1. mars hatt rollen som avdelingsleder for Areal og samferdsel i Hjellnes Consult, som nå er integrert i Multiconsult Norge AS, Region Østlandet. Evy har over 20 års erfaring fra privat sektor, rådgivende ingeniørvirksomhet, som leder, prosjektleder og medarbeider innen område- og detaljreguleringer med konsekvensutredninger for både motorvei og utbyggingsprosjekter for sykehus, bolig, kontor, næring, offentlige bygg. Hun er i hverdagen opptatt av Multiconsults rolle og ansvar som bidragsyter i utviklingen av fremtidens bærekraftige byer og samfunn.

– Jeg gleder meg til å bidra og jobbe videre med en kultur der vi alle tenker og ser sammenheng med helheten i alt vi gjør, sier Evy Jakobsen.

Sterkt fagmiljø

Lars Christian Alsvik tar over som direktør for forretningsenheten Industri, Olje & Gass. Han har vært ansatt i Multiconsult siden 2016 i stillingen som Senior strategirådgiver. Alsvik har lang og solid erfaring fra olje- og gassindustrien, hvor han blant annet har vært direktør for leting og utvikling for Norge i Hydros Olje og energi-divisjon, miljødirektør i Rederiforbundet, og direktør i Aker Solutions. Han ser fram til å ta fatt på arbeidet med å utvikle enheten videre.

– Mye av kompetansen i enheten er spesialkompetanse som er bygget opp gjennom flere års deltakelse i store og komplekse industri- og petroleumsprosjekter. Det skal bli spennende å jobbe i et så faglig sterkt miljø, sier Lars Christian Alsvik, som er tilsatt som direktør for forretningsenheten Industri, Olje & Gass.