Fageksperter_1390576

F.v. Gøran André Hansen og Arnt Gunvald Fredriksen

To nominerte til Årets Unge Rådgiver

Multiconsult velger i år å nominere to kandidater til Årets Unge Rådgiver. Gøran André Hansen og Arnt Gunvald Fredriksen er begge nominert i kategorien Fageksperten.

22. oktober 2015

Øker rådgivernæringens betydning

Helt siden 2002 har RIF delt ut Årets Unge Rådgiver til en rådgiver under 35 år som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt fagfelt.

– Det å bli nominert, og selvfølgelig selve prisen, er en stor anerkjennelse for kandidaten og deres fagkompetanse. Vi er stolte av å ha to svært sterke fageksperter innen hvert sitt fagområde i år, Gøran og Arnt. De har begge bidratt til å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet og leverer arbeid med stor verdi også utover egne prosjekter, sier Elisabeth Stene, Konserndirektør for HR og Organisasjonsutvikling.

Fyrtårn innen 3D-prosjektering

Gøran André Hansen jobber som rådgiver innen vannkraft. Han har utmerket seg som et fyrtårn i bruk av 3D-modeller i tidligfaseprosjekter. Han har også vært pådriver for å ta i bruk 3D-prosjektering i anbudsmaterialer, detaljprosjektering og i byggefase.

– Det å bli nominert kom veldig overraskende på meg. Det finnes vel ikke en bedre måte å få bekreftet at man gjør en god jobb, så dette er noe jeg setter veldig stor pris på. Riktig bruk av 3D-modeller er noe vi i Energi har jobbet mye med. En slik pris vil hjelpe til med å synliggjøre arbeidet vårt med å ta i bruk ny teknologi, for å optimalisere arbeidsprosessene i oppdrag, sier Gøran.

Gørans initiativ har ført til at Multiconsult nå er ledende innenfor 3D i vannkraftbransjen. Gøran har vært aktiv i kommunikasjon med kundene for å vise nytteverdien de får gjennom bruk av 3D i prosjekteringen. Han har med stor glede spredt sin kompetanse i miljøet og bruker mye tid på å lære opp andre. Hans bidrag har vært sentralt for at Multiconsult i dag bruker 3D i så å si alle vannkraftprosjekter, og at alle medarbeidere holder et høyt nivå innenfor 3D. Kundene beskriver Gøran som en suksessfaktor i sine vannkraftprosjekter hvor 3D/BIM står sentralt.

Nyskapende verktøy innen marin teknologi

Arnt Gunvald Fredriksen er spesialist innen marin hydrodynamikk. Arnt jobber til daglig med utfordringer innen marin teknologi og spesielt med utvikling av metodikk og numeriske ingeniørverktøy. Problemstillingene er hovedsakelig knyttet til respons av flytende konstruksjoner i utfordrende miljøer, fra arktisk islagt farvann til brytende bølger i kystområder.

– Det er veldig kjekt at jobben jeg gjør blir satt pris på. Marin hydrodynamikk er foreløpig et lite miljø i Multiconsult, men det vil bli viktig framover i forbindelse med lange fjordkrysninger og videreutvikling av oppdrettsnæringen, sier Arnt.

Arnt har nylig vært en del av Multiconsult sitt ekspertlag som har sett på mulighetene for å krysse Sulafjord med en hengebru på flyte fundamenter, en del av Statens vegvesen prosjektet E39. Prosjektteamet utviklet en ny type flyterkonsept som anvender resultater fra Arnt sin doktorgradsforskning, for å begrense bruens bevegelser (respons) fra havdønningene. Arnt er også sentral i utviklingen av flere numeriske ingeniør verktøy. Han deltar bl.a. i utviklingen av et nytt verktøy for Lerøy-konsernet for styring og overvåkning av marine operasjoner ved merdanlegg. Her var Arnt ansvarlig for å utvikle en nøkkelmodul som sikrer effektiv metodikk for beregning av anleggsrespons og krefter. Dette er en viktig nyvinning for oppdrettsnæringen.

Hvem som går av med tittelen Årets unge rådgiver avsløres på RIFs Høstmøte 10. november.