Kanskje kåres Stanislas Merlet (til venstre) eller Amin Haddadi i mai til Europas mest talentfulle ingeniør.

To av fem finalister fra Multiconsult

RIF har nominert fem nordmenn til den prestisjetunge europeiske ingeniørkonkurransen EFCA Young Professionals. To av dem, Amin Haddadi og Stanislas Merlet, arbeider i Multiconsult.

30. april 2018

European Federation of Consulting Engineers Associations (EFCA) er den europeiske foreningen for rådgivende ingeniører. Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er visepresident i foreningen som hvert år kårer de mest talentfulle rådgivende ingeniørene i Europa.

– I år har vi hele fem norske kandidater blant de 20 finalistene og satser på at Norge tar rent bord under konkurransen. Så gode er de norske kandidatene, sier en optimistisk Skudal Hansteen.

Ekspert på byggeprosjekter

Amin Haddadi (34 år) er i innspurten med sin doktorgrad ved NTNU i tilknytning til forskningsprosjektet OSCAR (www.oscarvalue.no), og han har jobbet med eiendomsledelse i avdeling for spesialrådgivning hos Multiconsult siden 2012. Han er sivilingeniør fra NTNU i Bygg- og miljøteknikk og har tidligere jobbet som prosjektleder og spesialrådgiver innen usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring.

Målet med OSCAR-prosjektet var å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom dets levetid.

– Amins forskningsbidrag har vært kritisk til suksessen for dette prosjektet. De siste 5 årene har Amin skrevet og bidratt i en rekke artikler i anerkjente magasiner og journaler, og presentert sin forskning på flere store internasjonale konferanser, heter det i en melding fra RIF.

Solstjernen

Stanislas Merlet (32 år) har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike.

Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge. Stanislas har bistått med sin kompetanse som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU, og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Han er en mye brukt foredragsholder på flere konferanser.

– Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå. Det gir seg uttrykk både gjennom internasjonale publikasjoner, men også gjennom Multiconsults oppdrag i Afrika og Asia. Han har også vært sentral i realiseringen av komplekse solenergiprosjekter i Norge, som for eksempel Powerhouse Brattørkaia og ASKO Vestby, skriver RIF.

I 2017 ble Merlet kåret til Årets Unge Rådgiver av RIF.

De andre norske finalistene

Fredrik Skaug Fadnes (32 år) tok sin M.Sc. Energy and Environmental Engineering ved NTNU. På hovedoppgaven som handlet om kalkulering av partikkel sammensetning ved bruk av statiske og dynamiske modeller fikk han karakteren A. Umiddelbart etterpå begynte han i 2011 i Norconsult. Fredrik spilte en avgjørende rolle i Norconsults Triangulum-prosjekt for Stavanger Kommune, et prosjekt som allerede har fått to priser.

Thomas Angeltveit (29 år) har jobbet i Norconsults jernbaneavdeling siden 2012. Han har en Bachelor-grad i “Structural engineering”, i tillegg til et master-program i vei- og jernbanekonstruksjon ved NTNU. Thomas har vært en foregangsperson og pioner for bruken av BIM ikke bare i Norconsults samferdselsprosjekter, men generelt i bransjen. Til tross for at han har relativt kort arbeidserfaring har Thomas blitt tildelt BIM-ansvaret i tunge jernbaneprosjekter som Intercity-prosjektene Drammen–Kobbervikdalen og Tønsberg–Skien.

Petter Røe Nåvik (30 år) har en PhD i konstruksjonsdynamikk og en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra NTNU. Med sine modeller som han har utviklet og testet på anlegg i Norge, kan det kjøres tog på ulike strekninger for å for å hjelpe Bane NOR å prøve ut hva som skjer om de tillater høyere hastighet. I prinsippet er disse modellene overførbare til hvor som helst i verden der det ønskes å vurdere eksisterende kontaktledning. Petter sitt arbeid er presentert i 19 vitenskapelige artikler, som har vekket stor internasjonal interesse. Siden 2016 har Petter jobbet i Sweco Norge, blant annet på prosjektet for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

I tillegg til å kunne kalle seg Europas mest talentfulle ingeniør får vinneren av konkurransen også delta på EFCAs årsmøte i Berlin i september. Juryens beslutning er ventet i månedsskiftet april/mai.