1/2

Simen Lunder

2/2

Ørland flystasjon | Foto: Ørland flystasjon

Tillit og muligheter i utfordrende prosjekt

Med støtte fra erfarne kolleger har Simen Lunder (33) klatret fra sommerjobb til lederrolle i løpet av få år. – At Multiconsult har en bevisst strategi for utvikling av nye talenter er bra både for den enkelte og for selskapet, sier han.

5. april 2022
Sissel Fantoft

Simen gikk på sivilingeniørstudiet i industriell økonomi ved NMBU da han ble tatt opp i MUST sommerprogram i Multiconsult i 2012.
En av Simens oppgaver var å bidra i tilbudet om ny kampflybase for Forsvarsbygg.

– Etter sommeren fikk jeg tilbud om deltidsstilling ved siden av studiene. Da jeg var ferdig ved NMBU i 2014 begynte jeg i fast stilling, og ble raskt mobilisert inn i kampflybaseprosjektet, forteller han.

Prosjektet gikk ut på å planlegge og bygge ut hovedbasen for Norges nye kampfly F-35 på Ørland. Simen har hatt flere roller, blant annet som ansvarlig for byggeplassoppfølging, prosjektstyringsleder og objektleder. Da prosjektet ble avsluttet i desember 2021 var Simen prosjekteringsgruppeleder.

– Min reise i prosjektet har gjort at jeg nå kan påta meg større ansvar i andre oppdrag. Mens noen trives godt med å spisse sin kompetanse innenfor en spesiell fagdisiplin, ønsker andre en karrierevei med mer lederansvar. I Multiconsult har vi muligheten til å velge ulike retninger, sier Simen.

Spennende reise
Plan- og prosjekteringsoppdraget i kampflybaseprosjektet ble gjennomført av ALM-gruppen, som er et samarbeid mellom Multiconsult, Asplan Viak og LPO arkitekter.

– Å danne en egen gruppe som jobber sammen mot et felles mål i et prosjekt som går over så mange år har vært en suksess, sier Simen.
Da han kom inn i prosjektet var det veldig seniortungt, noe som er naturlig i store prosjekter, fordi konkurranser ofte vinnes med tunge CV-er.

– Samtidig var det fra Multiconsults side en klar ambisjon om å løfte frem nye medarbeidere, sier han.

Totalt har mer enn 360 medarbeidere fra ulike fagdisipliner har vært involvert.

– Når det har vært utskiftninger har vi hele tiden klart å løfte opp nye kandidater – det er på ingen måte ikke bare jeg som har hatt en stor utvikling og spennende reise i dette prosjektet. Mange har fått lederansvar de ikke har hatt tidligere, sier han.

Når yngre krefter har overtatt roller i prosjektet, har seniorene alltid vært tilgjengelige og støttet ved behov.

– Etter hvert som jeg har steget i gradene har det vært veldig fint å kunne lene seg på dem som har hatt samme roller før meg, og også på prosjekteringsgruppa. At Multiconsult har en bevisst strategi for utvikling av nye talenter er viktig for den enkelte, men også for selskapet. Det sikrer at nye talenter bygges opp slik at vi også i fremtiden er kapable til å påta oss store oppdrag, fastslår Simen.

Kvalitet og trygghet
En egen enhet for store oppdrag ble etablert i Multiconsult i 2012, og Simen hadde sin sommerjobb der.

– Vi har hatt ansvar for å utvikle en metodikk for styring og ledelse i store oppdrag, omtalt som Multiconsults gjennomføringsmodell. Mye er basert på erfaring og kunnskap som er opparbeidet i olje-og gassprosjekter opp gjennom årene. forklarer han.

Metodikken er blant annet brukt i kampflyprosjektet.

– Vi har hørt fra mange som har vært involvert, både internt og eksternt, at de synes prosjektet har vært veldig ryddig styrt, sier han.

Nye delprosjekter ble stadig startet parallelt med pågående oppgaver. Nå er Simen han videre til nye oppgaver som prosjekteringsgruppeleder.

– Jeg har fått en tilsvarende rolle i et annet prosjekt. Jeg har lært mye i kampflybaseprosjektet som jeg tar med meg videre. Jeg er glad for å jobbe i et stort selskap hvor jeg får tillit og muligheter til å delta i store og spennende prosjekter, sier han.