Grorud park er ett eksempel på god planlegging som skaper økt integrering, mangfold og sosialt fellesskap | Foto: LINK Arkitektur / Hundven Clements Photography

Tidsaktuelt tema på populært webinar

Over 230 personer deltok på årets marsarrangement fredag 5. mars, som handlet om utenforskap og inkludering gjennom god planlegging. Foredragsholdere fra kommuner, organisasjoner og private aktører gav sine perspektiver på det tidsaktuelle temaet.

5. mars 2021
Kristine Gjerstad Røe

Utenforskap og ensomhet er et stort samfunnsproblem. Også før pandemien. Det ønsket Multiconsult å belyse i det årlige marsarrangementet, som i år ble holdt som webinar. Her ble det satt søkelys på hvordan for eksempel gode byrom kan bidra til økt inkludering og mangfold, og redusere ensomhet og utenforskap. Videre ble det diskutert hva som kreves av innsikt, kompetanse og samspill fra premissgivere, formgivere og planleggere for å skape fysiske rammer for utvikling av sosiale fellesskap.

Kunnskap og inspirasjon

– Interessen for webinaret har vært veldig stor. Det viser at vi har truffet svært godt på tema. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen spiller en viktig rolle som en av de største premissgiverne for planlegging og tilrettelegging av byrom. Derfor håper vi at vår vinkling og eksempler på hvordan vår bransje kan bidra positivt gjennom god planlegging og bruk av medvirkning, gav deltakerne verdifull kunnskap og innsikt. Og forhåpentligvis inspirasjon til å iverksette tiltak i sine lokalsamfunn, sier konserndirektør Kristin Olsson Augestad, som var vert for webinaret.

Ulike perspektiver på temaet

Webinaret hadde flere innledere, som representerte frivillige organisasjoner, politikere, fylkeskommuner og planleggingsaktører. Alle spiller viktige roller i arbeidet med å forebygge utenforskap, og belyste problematikken fra ulike vinkler og med konkrete eksempler.

  • Karin Afeef, enhetsleder for nasjonale humanitære programmer i Røde Kors, fortalte om hvordan ensomhet og utenforskap påvirker oss som individer og samfunn, og hvordan vi sammen kan forebygge utenforskap.
  • Kamzy Gunaratnam, varaordfører (A) i Oslo gav eksempler på hvordan Oslo kommune jobber med temaet inkludering blant annet gjennom flere områdesatsninger.
  • Erle Stenberg og Ulrika Larsson, landskapsarkitekter i hhv. LINK arkitektur i Norge og Sverige, delte sine erfaringer fra hvordan de jobber med inkluderende landskap og medvirkningsprosesser med eksempel fra blant annet Torslanda skole i Sverige.
  • Guro Berge, Seniorrådgiver i seksjon for Mobilitet og Samferdsel i Viken Fylkeskommune, fortalte om hvordan Viken jobber med et fremtidsrettet og inkluderende transportsystem.
  • Maiken Riis Eilertsen, grunnlegger i Byantropologene, som jobber med involvering av innbyggere gjennom bla. medvirkningsprosesser for å løfte frem de stille stemmene i medvirkningsprosesser og viste hvilke effekter det får.

Webinaret ble avsluttet med en samtale mellom innlederne, i tillegg til Liv Kari Skurdal Hansteen, administrerende direktør i RIF, og Agnes Viljugrein, nestleder av Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo.

Klikk her for å se opptak av webinaret Utenforskap og inkludering – gjennom god planlegging. Opptaket er tilgjengelig i 60 dager (Teams Live Event)