Landskapsarkitekt Tiril Blom jobber fulltid med prosjekter. Hun har blant annet jobbet med sikringstiltak i Nye Regjeringskvartalet, Gardermoen og Rådhuset i Oslo. Foto: Marte Nordahl

Tettere sikkerhetshull

Planlegging av sikringsstiltak tidlig i prosjekter kan bidra til mer fleksible, funksjonelle og estetiske løsninger. Landskapsarkitekt Tiril Thomas Blom (40) brenner for å skape integrerte sikringstiltak som har en merverdi i seg selv.

2. februar 2024
Sissel Fantoft

Bombingen av Regjeringskvartalet 22. juli 2011 åpnet Tirils øyne for betydningen av effektive sikkerhetstiltak.

– I tiden etterpå dukket det opp pullerter og veisperringer flere steder rundt omkring i Oslo. Mange var stygge og virket skremmende – det føltes rett og slett ikke trygt å ferdes i områdene hvor de var plassert ut. Da tenkte jeg at dette må kunne gjøres på en annen og bedre måte, forteller hun.

Sikring av byområder er Tirils hjertebarn. Hun har blant annet jobbet med sikringstiltak i Nye Regjeringskvartalet, Gardermoen og Rådhuset i Oslo.

– I Regjeringskvartalet er det for eksempel viktig å sørge for at kjøretøy med eksplosjonslaser ikke kommer for tett på bygg slik at det oppstår skader slik vi så 22. juli 2011. Bruk av kontrollposter som sjekker hvem som kjører inn og t er ett tiltak, og i tillegg kan landskapet rundt utformes som integrerte sikringstiltak som ikke er synlige, forteller hun.

Den jødiske synagogen i Oslo er eksempel på et bygg med synlige tiltak i form av betonggriser og bevæpnet politi.

– Det kan virke skremmende, slik at mennesker unngår å bevege seg i området. Mange er ikke klar over at man kan bruke møbler som sikringstiltak så lenge de har tilstrekkelig egenvekt og er dimensjonert for å stoppe kjøretøy. Regnbed kan også utformes med en viss lengde og dybde slik at kjøretøy vil sette seg fast. For folk flest vil de se ut som kun overvannshåndtering, og de vil derfor ikke tenke over at de også er et sikkerhetstiltak, sier hun.

Kostskole i England

Tiril vokste opp på Smestad i Oslo med norsk mor og engelsk far. 13 år gammel flyttet hun til England for å gå et år på en kostskole som ligger mellom Stratford og Oxford.

– Både min søster, onkel og tante har gått på den samme skolen. Det var utrolig spennende og veldig annerledes. Der fikk jeg mitt første kyss, og jeg kunne besøke farmor i helgene, forteller hun.

Etter videregående skole jobbet og reiste Tiril et par år mens hun funderte på veien videre.

– Jeg tok noen tester hos en studieveileder, og hun anbefalte meg å søke landskapsarkitektstudiet. Jeg hadde aldri hørt om det, men leste meg opp og synets det virket spennende med et studium hvor man kan gå i mange ulike retninger, sier hun.

Med sin britiske bakgrunn var det naturlig for Tiril å studere i Storbritannia, og valget falt til slutt på The University of Edinburgh hvor hun fullførte både bachelor- og mastergrad i landskapsarkitektur.

– Etterpå jobbet jeg et år i Glasgow før jeg flyttet tilbake til Norge og begynte å jobbe i et landskapsarkitektfirma, forteller hun.

Før hun begynte i Multiconsult i februar, jobbet Tiril 10 år i COWI.

– De fire siste årene der var jeg faggruppeleder for områdesikring i fagnettverket Senter for risikoreduserende design, forteller hun.

Presise nivåer

I Multiconsult jobber Tiril 100 prosent i prosjekter, for tiden blant annet med sikring av militærbaser for Forsvarsbygg.

– Ved siden skal jeg fremover bruke tid på å bygge opp en faggruppe for områdesikring, noe som er veldig spennende siden det er et felt jeg brenner for. Den siste tiden har jeg også jobbet med å utvikle et regneark som simulerer terrorkjøretøy som er ute etter å gjøre mest mulig skade. Det kan brukes til å estimere slutthastighet ved et gitt punkt, og er nå ferdig og kan brukes i prosjekter, forteller hun.

Krigen i Ukraina gjør at etterspørselen etter norsk gass i Europa er større enn noensinne. Også på grunn av spionasjetrusselen fra Russland skal sikkerhetsnivået rundt olje-og gassanlegg høynes. Her har Multiconsult vært inne som rådgiver og utført sårbarhetsanalyser der hastighetsberegninger har vært en viktig parameter som videre har blitt brukt til å dimensjonere tiltak. Sikringstiltak er ofte enten over- eller underdimensjonerte, men med Multiconsults beregningsverktøy kan de dimensjoneres mer presist til korrekt nivå.

–  Planekassene som ble plassert ut på Karl Johans gate etter terrorangrepet 22. juli 2011 hadde for eksempel null sikkerhetseffekt, de sto der bare for syns skyld. For å skape effektive tiltak er man først nødt til å identifisere trusselnivået, og deretter utforme gjennomtenkte tiltak som faktisk har en funksjon, påpeker hun.

Finner ro med broderi

Når Tiril ikke jobber trives hun aller best på fjellet med mannen og de to barna på 6 og 9 år.

– Jeg har også begynt å brodere, blant annet bunadsskjorter, og det er noe jeg virkelig elsker, det er både meditativt og gøy, sier hun.

Etter snart ett år i Multiconsult kan Tiril fastslå at hun har havnet på rett sted.

– Mitt inntrykk er at Multiconsult har et stort fokus på å utvikle menneskene som jobber her, og det er kort vei til toppen, noe som gjør at ting blir gjort i løpet av kort tid. Jeg har hyggelige kolleger i et stort og tverrfaglig miljø med mye kompetanse. Det er spennende å komme inn i store, komplekse prosjekter og bidra med sikkerhetsløsninger, sier hun.