Tettere samarbeid med Pacta Advokatfirma AS

Multiconsult har besluttet å inngå et tettere samarbeid med Pacta Advokatfirma i forbindelse med tilbud på og gjennomføring av oppdrag, hvor det inngår tjenester tilknyttet offentlig anskaffelse. Spesialiserte advokater kan nå tilbys sammen med ingeniørfaglige rådgivere i integrerte oppdragsteam.

1. desember 2015

Det offentlige er en stor og viktig kunde for Multiconsult. Selskapet har opparbeidet seg solid kompetanse på å sette sammen gode og konkurransedyktige tilbud, som belønnes med spennende og viktige kontrakter.

Nødvendig fagkompetanse i oppdragsteam

Det er en økende trend at Multiconsults oppdragsgivere i flere tilfeller stiller krav om juridisk kompetanse. Kompetanse på anskaffelsesregelverket blir blant annet vektlagt ved evalueringen av tilbudt team. En forutsetning for et vellykket oppdrag er følgelig at oppdragsteamet samlet sett har nødvendig fagkompetanse.

– Vi ser at oppdragsgiver blir mer opptatt av kompetanse innen offentlige anskaffelser, og har derfor blitt enige med Pacta om å inngå et enda tettere samarbeid i forbindelse med tilbud og oppdrag hvor dette er etterspurt. Fremover vil én eller flere av Pacta sine spesialiserte advokater kunne tilbys sammen med Multiconsults rådgivere i oppdragsteamet, sier Espen Bjørshol, leder for Kontraktstøtte i Konsernoppdrag.

Multiconsult og Pacta har allerede begynt å samarbeide tettere i enkelte konkurranser, som gir resultater. Multiconsult har i den senere tid, med Pacta som underkonsulent, vunnet oppdrag for offentlige selskaper, etater og kommuner.