Jithin Jose

Tenker utenfor boksen

Når store bølger treffer offshore-konstruksjoner, er det enorme krefter i sving. Jithin Jose (34) er ekspert på å bruke avanserte modeller for å forutsi effekten av bølgene.

27. mai 2022
Sissel Fantoft

Jithin Jose er spesialist innen hydrodynamikk, og har jobbet i Multiconsult siden har var ferdig med doktorgraden i offshore-teknologi ved Universitetet i Stavanger i 2017.
– Når en 18 meter høy bølge bryter og treffer en konstruksjon, gjør smellkraften at den treffer med nesten dobbel styrke. Konstruksjonene kan være alt fra oljeplattformer, vindturbiner og oppdrettsanlegg til fyr og flytende havner, forteller han.

I Multiconsult analyserer Jithin bølgebelastningen på strukturene, og gir data videre til designteamet som analyserer dem.
– For å beregne bølgenes effekt kan man benytte enkle beregninger med lineære numeriske modeller, eller mer avanserte metoder som CFD (Computational Fluid Dynamics)-modellering, forklarer han.

Når Jithin begynner med et nytt prosjekt, studerer han først forholdene på den aktuelle lokasjonen. Hvordan er sjøbunnen? Hva er bølgeforholdene? Hva slags form har konstruksjonen? Hvilken metode skal brukes for å oppnå bølgehandlinger på strukturen?
– Vi kan bruke enkle matematiske modeller for å beregne væskemekanikken og bølgekreftene, men i enkelte tilfeller er det vanskelig å forutsi nøyaktig hvordan bølgene vil samhandle med strukturen. Med en CFD-modell kan vi gjenskape virkeligheten, forteller han.

Verdifullt verktøy
CFD-simuleringer av bølgenes påvirkning kan være et verdifullt verktøy i designfasen av offshorekonstruksjoner.
– En CFD-modell kan forutsi hydrodynamiske belastninger i detalj, og kan tilpasses endringer i geometri eller bølgeforhold. Dermed kan vi bedre forutsi bølgelaster. Enklere modeller kan også brukes noen ganger, men kan neglisjere flere effekter som kan føre til risiko, forklarer Jithin.
I et av prosjektene han har jobbet med i Multiconsult ble det utført enkle matematiske beregninger i startfasen, og senere i detaljprosjekteringen ble det utført CFD-simuleringer.
– Resultatene var ganske forskjellige. Man må være spesialist i hydrodynamikk for å forstå hvilke modeller som kan brukes når – vi kan ikke bare lene oss på tidligere prosjekter, sier han.

For Jithin og kollegene er hvert prosjekt som et forskningsprosjekt.
– Vi brainstormer, diskuterer og improviserer, og løser alltid utfordringene som kommer vår vei. Enkle modeller kan brukes i konseptfasen hvis det gir gode resultater, men i designfasen bør det benyttes mer avanserte metoder, sier han.
– 3D CFD-modeller fungerer visuelt veldig bra, fordi vi kan animere hvordan en bølge samhandler med en struktur. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle egne hydrodynamiske metoder og modeller for eksempel for å optimalisere simuleringstiden i CFD, legger han til.

Sjøbunn og dybde spiller også en rolle for hvordan en konstruksjon takler bølgelaster.
– Bunnen kan være flat, skrå eller ujevn, og dybden påvirker hvordan bølgene bryter. Vi legger all tilgjengelig informasjon inn i modellene, sier han.

Innovative metoder
Jithin Jose vokste opp sør i India, og allerede som barn var han fascinert av bølgene som slo innover strendene i Kerala.
– Å sitte og se utover sjøen på hvordan bølgene danser og beveger seg er utrolig spennende. Jeg har alltid drømt om en jobb hvor jeg ikke gjør det samme dag etter dag, og ville gjerne bli ingeniør, sier han.

Etter bachelorgraden i maskinteknikk flyttet Jithin til Chennai hvor han tok mastergraden i ocean engineering ved IIT Madras, og fikk deretter jobb som ingeniør innen hydrodynamikk.
– IIT Madras har et utstrakt samarbeid med NTNU, blant annet med utveksling av studenter, derfor kjente jeg godt til norske universiteter. Da jeg så utlysningen for en doktorgradsstilling i offshore-teknologi ved Universitetet i Stavanger bestemte jeg meg for å søke, forteller han.

Planen var å returnere til India når doktorgraden var i boks, men tilbudet om jobb i Multiconsult gjorde at Jithin, kona og de to barna har slått rot i Stavanger.
– Det er spennende å jobbe i et selskap som oppmuntrer deg til å tenke utenfor boksen og utvikle forskningen din, og som er så fleksibelt. Det er også en styrke at vi samarbeider på tvers av enheter og avdelinger for å løse oppdragene best mulig, og bruker innovative metoder for å skape optimale resultater i hvert prosjekt, avslutter han.