"Det viktigste for nye campus NTNU er å samle flest mulig studenter, akademikere og næringsliv. Campus skal være Trondheims, Teknologihovedstadens hjerne", sier Jan Anders Syltern og Bernt Sverre Mehammer

Teknologihovedstaden Trondheim – gjør vi det som kreves?

Kronikk: Trondheim ønsker å bli Norges og Nordens teknologihovedstad, men er vi villig til å ta grepene som skal til?

27. september 2018
Jan Anders Syltern (Direktør Region Midt) og Bernt Sverre Mehammer (Markedssjef By & Samfunn), Multiconsult

Debatten rundt byutviklingen oppleves å bli ødelagt av særinteresser og enkeltprosjekter, uten å fokusere på en felles målsetting. Nytt campus for NTNU og områder som Nyhavna er avgjørende for utvikling mot en bærekraftig og konkurransedyktig by. Nå må vi, byens beboere, politikere og administrasjonen, samle oss slik at vi tar de valgene som er nødvendig for at vi blir den ubestridte Teknologihovedstaden i Norge!

Byene er våre økonomiske lokomotiv. Bedrifter, arbeidstakere, kunder og tilreisende gjør byer til en kokende gryte med idéer, innsikt og spesialkompetanse og skyhøy endringstakt. Kompetansen benyttes bedre og folk med høy utdanning får bedre avkastning av årene brukt på lesesaler. Byens størrelse har betydning for hvor mye en arbeidstaker skaper per time. Det er dårlige nyheter for Trondheim som sammenlignet med andre byer med høy teknologisk kompetanse, er en mygg. I overskuelig fremtid vil ikke dette endres.

Tettheten av økonomisk aktivitet er viktig. Økonomisk forskning viser at flere arbeidstakere samlet på ett område, bidrar til økt gjennomsnittlig verdiskaping. Dette er noe Trondheim selv kan påvirke, også på ganske kort sikt.

Økt tetthet i en eksisterende by skaper lett kaos i transportsystemet, og det finnes ingen enkle løsninger. En by som vokser utover, blir gjerne så desentralisert at det er krevende å få flyt i transportsystemet. London er et eksempel på dette – en by som har ledet an i innføringen av rushtidsavgift. Samtidig vil samling av arbeidsplasser i et sentralt business distrikt møte utfordringer knyttet til transformasjonsprosessen. Eksisterende beboere og bedrifter (og deres naboer) vil ofte være motstandere av endring. I tillegg krever en slik strategi investeringer i høykapasitets kollektivløsninger. Dersom hensynet til verdiskaping er viktigst, er løsningen simpelthen å bygge høyere og tettere i sentrumsnære områder.

Økt tetthet i sentrum vil være den mest miljøvennlige løsningen. Det skaper minst reisebehov, og det krever minst ressurser i utbyggingsfasen. Er volumet for kollektivtransport til stede, vil man kunne satse på kollektivtrafikk, og dermed redusere behovet for privatbiler. Vi må også se utbygginger i større perspektiv: I det man setter opp et bygg på en tomt, har man ofte bestemt bruken av tomten i overskuelig fremtid. Skal vi bygge næringsareal og boliger på arealer som er mer verdifulle som landbruksjord eller rekreasjon, eller skal vi velge å bygge i høyden og konsentrert i områder som i liten grad kan benyttes til andre formål?

I Trondheim går vi i Cicignon sine linjer hver dag. De valgene vi tar i dag, og linjene vi setter nå, vil påvirke Trondheim i århundrer fremover. Det er vår plikt å planlegge og bygge bærekraftig på alle vis, med lengre perspektiv enn egen livslengde. Vi må skape bygg med lang levetid, godt egnet for ombygging og tilpasning til kravene om 60 år, plassert i områder som er vitale og sentrale om 300 år, og som er tilrettelagt for alternative energikilder og energieffektive. Dette krever mot.

Dette gjelder også for byen vår. Hvor finnes sentrumsnære områder som er tilgjengelig for forandring? Områder som Nyhavna bør få langt høyere tetthet enn det som (stort sett) er tilfelle i Trondheim sentrum. Forslaget om å skape hotell med større kapasitet for konferanser, gir mulighet til å skape møteplasser mellom Trondheims teknologimiljø og eksperter i inn- og utland. Dette har vært sentralt i byggingen av Arenastaden i Stockholm som i tillegg til Friends arena har lokket til seg hovedkontorene til Vattenfall, SEB og Telia. Nyhavna med konferansehotell og stor kapasitet for kompetansearbeidsplasser er en nødvendig del av byggingen av en teknologihovedstad.

Det viktigste for nye campus NTNU er å samle flest mulig studenter, akademikere og næringsliv. Campus skal være Trondheims, Teknologihovedstadens hjerne. Her skal verdens fremste fageksperter trives! Vi har muligheten for å legge til rette for ett pulserende og innovativt samfunn og da må det bygges tett og høyt MED ett varmt hjerte for miljø og mennesker.

Ballen ligger nå hos oss. Det er på tide å vippe opp ballen og sikte mot mål:

Trondheim skal bli Norges og Nordens teknologihovedstad!