TEK 17: Forenkler og innoverer bolig- og byggesektoren

Multiconsult har presentert syv av 12 nye utredninger til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i arbeidet med TEK17.

25. april 2016

– Lydforhold, brannsikkerhet og universell utforming blir sentrale tema i utviklingen av nye forskrifter, sier Stein Christiansen i Multiconsult i en pressemelding.

TEK17 er en gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10), for å forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Det er igangsatt på oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet (KMD) og inngår i regjeringens satsning på forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren. Direktoratet fikk i løpet av 2015 flere forslag til endringer fra bransjen.

Gjennom en rammeavtale Multiconsult har med DiBK for utredningsarbeider, har rådgivningsselskapet utredet flere av forslagene innenfor områdene brannsikkerhet, lydforhold og universell utforming.

– Dette er veldig attraktive oppgaver og vi verdsetter rammeavtalen som gir oss mulighet til å bidra inn mot regelverkets utvikling. I denne typen prosjekter får våre medarbeidere virkelig benyttet de analytiske evnene de opparbeider seg gjennom de kompliserte oppdragene som ligger i Multiconsults portefølje, forteller Stein Christiansen, direktør for Miljø- og Spesialrådgivning og Multiconsults ansvarlige for rammeavtalen med DiBK.

Evaluering om lydforhold

30. mars ble resultatene presentert for bransjen. Utredningen om evaluering av lydforhold i boliger er et av de største og mest omfattende arbeidene som er gjort i Norge på lang tid.

– Det har vært utrolig interessant utredning å arbeide med, og samarbeidet med Transportøkonomisk institutt, SINTEF og DiBK var godt. Resultatene vil anvendes inn mot TEK17 og annet standardarbeid framover. Vi fikk også veldig positiv respons fra de fremmøtte og vil presentere resultatene i flere fora i inn- og utland framover, forteller Anders Løvstad, akustiker i Multiconsult.

Konsekvenser og kostnader

Det øvrige utredningsarbeidet har vært omfattende og berører sentrale problemstillinger tilknyttet brannsikkerhet og universell utforming.

– Det dreier seg om konsekvenser og kostnader ved å etablere trinnfrihet til inntrukne takterrasser, eller eventuelt å bygge med trinnadkomst. Her kommer bygningsfysiske, branntekniske, lydmessige og konstruksjonstekniske løsninger under lupen. Det blir også spørsmål om tilfredsstillelse av krav i de aktuelle lovbestemmelsene. De branntekniske utredningene peker blant annet på en rekke muligheter til å oppnå kostnadsreduksjoner, uten å svekke sikkerhetsnivået i uakseptabel grad, sier Nils E. Forsén, professor og seniorrådgiver innen byggeteknikk i Multiconsult.

Utredningene tilgjengelige

Utredningene er tilgjengelig på Direktoratet for Byggkvalitets hjemmeside .

Multiconsult presenterte følgende utredninger:

Lydforhold i boliger (samarbeid med SINTEF og Transportøkonomisk institutt)

Utredning om trinnfri adkomst til inntrukne takterrasser

Utredning om muligheter for reduserte branntekniske ytelser ved installasjon av automatisk slokkeanlegg

Utredning av mulige endringer i veiledningen til TEK10 vedr. rømningsveier. Preaksepterte ytelser til svalganger

Utredning av mulige endringer i veiledningen til TEK10 vedr. rømningsveier i boligblokker.

Utredning av mulige endringer i veiledningen til TEK10 vedr. rømningsveier. Rømning via andre brannceller

Utredning av mulige endringer i veiledning til TEK10 vedr. UPS/avbruddsfri strømforsyning