Årets julegave fra Multiconsult går til Team Rynkeby Cycling Club i Norge og deres arbeid for alvorlig syke barn. Gaven går uavkortet videre til Barnekreftforeningen i Norge. | Foto: Team Rynkeby

Team Rynkeby får årets julegave fra Multiconsult

Multiconsults medarbeidere har valgt det europeiske veldedighetssykkellaget Team Rynkebys norske avdeling som mottaker av selskapets julegave på 250.000 kroner. Gaven vil gå uavkortet videre til Barnekreftforeningen.

20. desember 2021

Det er blitt en årlig og kjær juletradisjon i Multiconsult at medarbeidere nominerer og deretter stemmer fram en veldedig organisasjon som skal motta selskapets julegave på 250.000 NOK.

– Det er en glede å kunne dele ut årets julegave til Team Rynkeby, en spennende organisasjon som gjennom sitt arbeid bidrar til aktiviteter og tiltak for alvorlig syke barn og deres familier. Vi håper at gaven vår vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for de som er rammet av kreft. Team Rynkeby har også et verdigrunnlag som er godt forenelig med vårt eget, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Sykle til Paris

Team Rynkeby – God Morgon er et europeisk veldedighetssykkellag som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til barn med alvorlige sykdom. Team Rynkeby består i dag av 2 400 mosjonssyklister og 550 hjelpere, fordelt på 59 lokale lag fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøyene, Island, Tyskland og Sveits.

I løpet av et år skal syklistene både bli i stand til å sykle de godt og vel 1 200 kilometerne til Paris og samtidig forplikte seg til å gjøre en innsats for å samle inn penger til barn med alvorlig sykdom. Gjennom arbeidet sitt har Team Rynkeby blitt en viktig bidragsyter til forskning på barnekreft, utvikling av nye medisiner og tiltak for å redusere effekten av senskader for de barna som rammes.

Fantastisk overraskelse

I Norge har Team Rynkeby nesten 300 syklister og 50 servicemedarbeidere som er fordelt på 10 lag. Lagene er spredd over hele Norge. Høsten 2021 donerte Team Rynkeby Norge hele 14,7 millioner kroner til Barnekreftforeningen. Midlene samles inn fra støttespillere som Multiconsult, fra skoleløp, dugnader, lotteri og salg.

– Årets julegave fra Multiconsult var en fantastisk overraskelse! Spesielt hyggelig er det å bli stemt frem av de ansatte i konkurranse med mange andre gode formål. Med dette er Multiconsult en av de største og viktigste bidragsyterne til Team Rynkeby i sesongen 2021/22.  Tusen takk og god jul, sier Kenneth Baltzersen, Country Manager Team Rynkeby Norge.

Donerer gaven til Barnekreftforeningen

Julegaven fra Multiconsult vil Team Rynkeby gi uavkortet videre til Barnekreftforeningen, der pengene blant annet vil bidra til å iverksette tiltak for å gjøre tilværelsen bedre for syke barn, deres søsken og foresatte.

– Kreft hos barn er ikke det samme som kreft hos voksne. Dette innebærer at forskning på barnekreft er annerledes og det er behov for egne ressurser til dette. Målet vårt er at ingen barn skal dø av kreft! Vi takker Multiconsult for den flotte julegaven, forteller Trine Nicholaysen, leder for Barnekreftforeningen i Norge.  

Les mer om Team Rynkeby