Konsernsjef Grethe Bergly og bærekraftsjef Heikki Eidsvoll Holmås mener tilslutningen til SBTi ytterligere forsterker Multiconsults klimaforpliktelser. Foto: Multiconsult

Tar nye grep for å nå klimamålene

Multiconsult tilslutter seg Science-based Target initiative, og forplikter selskapet til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

17. november 2021

– Meldingen fra klimatoppmøtet i Glasgow er klar. Alle land og selskaper må ta sin del av jobben med å begrense global oppvarming. Derfor går vi sammen med andre viktige norske selskaper og forplikter oss til å kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-graders-målet. Slik vil vi bidra til å begrense de største konsekvensene av klimaendringene, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Til nå er det rundt 2000 virksomheter som har forpliktet seg til målene internasjonalt, og i Norge er antallet rundt 30 virksomheter, deriblant Veidekke, Posten, Orkla og Telenor. Stadig flere selskaper forplikter seg til å arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. 

– Skal vi stoppe klimakrisen fra å bli mye mye verre, må alle bidra for å kutte både egne utslipp og utslipp i leverandørkjeden, sier bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås. Han oppfordrer flere selskaper til å følge Multiconsults eksempel.

– Desto flere selskaper som går foran i klimadugnaden, desto lettere blir det for myndighetene å stille kravene som gjør at hele samfunnet bidrar med det som er nødvendig for klima.

Multiconsult har allerede satt som mål å være klimanøytrale innen 2030 eller tidligere. For Multiconsult vil forpliktelsen ved tilslutningen til Science-based Target initiative innebære å kutte til null de direkte utslippene fra egen bilpark, båter og borerigger, samt kun kjøpe fornybar energi og utslippsfri fjernvarme. I tillegg forplikter selskapet seg til å stille krav om utslippskutt fra hele leverandørkjeden.

Om Science-based Target initiative

Science-based Target initiative er en global allianse bestående av FN-initiativ, miljøorganisasjoner og internasjonale næringslivs- og industriledere. Alliansen kommer med en sterk oppfordring til selskaper på tvers av sektorer og geografi om å sette vitenskapsbaserte mål for reduksjon av sine utslipp. Målene anses som vitenskapelig baserte hvis de er i tråd med det den siste klimavitenskapen anser som nødvendig for å oppfylle målene i Paris-avtalen – begrense global oppvarming til godt under 2 °C over førindustrielt nivå og fortsette innsatsen for å begrense oppvarming til 1,5°C. Les mer her: https://sciencebasedtargets.org/