Konsernsjef Grethe Bergly signerer på kampanjen.

Tar i bruk beste byggepraksis

Som en av de første lederne i byggenæringen signerte konsernsjef Grethe Bergly på at Multiconsult skal jobbe for økt konkurransekraft, produktivitet og bærekraft. Bygg21 står bak kampanjen som ble lansert på Arendalsuka tirsdag 13. august.

16. august 2019

Bygg 21 har startet en kampanje for å få flest mulig aktører i bygg- og eiendomsnæringen til å forplikte seg til å ta i bruk beste praksis. Målet er at dette skal bidra til en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring, og det er listet opp ti punkter innen beste praksis.

– Bygg 21 har utarbeidet gode råd og anbefalinger for å planlegge og gjennomføre enda mer effektive byggeprosesser. I Multiconsult har vi valgt ut fire områder som er spesielt viktige i vår virksomhet og i våre oppdrag. Nå vil vi se nærmere på de forskjellige områdene for å se på hvordan vi kan bruke dette i den daglige virksomheten vår, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Hun påpeker at Multiconsult også skal oppfordre våre samarbeidspartnere og underleverandører til å følge rådene og anbefalingene.

Fire hovedområder
De fire punktene Multiconsult vil ha spesielt fokus på er:

  • Bruke veilederen «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» sammen med lokale planmyndigheter
  • Legge avgjørende vekt på relasjonskompetanse i prosjektets ledelse
  • Bruke BIM aktivt i alle prosjekter og gjennom hele prosjektprosessen
  • Hente inspirasjon fra veilederen «Ti kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» når prosjektteamet planlegger og setter mål for prosjektet

Til sammen er det ti punkter som er definert som beste praksis for en mer bærekraftig, produktiv og kostnadseffektiv næring. Bygg 21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter for å innføre beste praksis i næringen.

Les mer om Bygg21 signaturkampanjen.