Foto f.v.: Joachim Sävenlid, Pernilla Troberg, Roger Wennberg, Jonas Jonsson (VD i Iterio), Øyvind Holtedahl (konserndirektør i Multiconsult), Johan Wagenius & Gunilla Brogren.

Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Det svenske konsulentselskapet Iterio AB blir fra 7. mars en del av Multiconsult ASA. Oppkjøpet styrker Multiconsults posisjon og langsiktige satsning inn i det svenske markedet.

7. mars 2017

Iterio AB er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, med blant annet Trafikverket og noen av Sveriges største kommuner som kunder.

– Vi er overbevist om at Multiconsult blir en trygg og god industriell eier. De er et av de sterkeste selskapene i sin bransje, med en lang og robust historie i Norge. Vi gleder oss nå til en felles fremtid inn mot det svenske markedet, der vi sammen skal videreutvikle Multiconsults skandinaviske satsning. Oppkjøpet gir Iterio økt finansiell styrke og langsiktig stabilitet. Samtidig får vi muligheten til å tilby et bredere tjenestetilbud ut mot våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio AB.

Naturlig utvidelse i skandinavisk satsning

Fra før har Multiconsult-gruppen tilstedeværelse i Sverige gjennom LINK Arkitektur. Multiconsult er dermed på god vei i satsningen om å bli et skandinavisk konsern med et internasjonalt nedslagsfelt.

– Vi er stolte av å kunne ønske Iterio AB velkommen inn i Multiconsult-gruppen. Med sammenfallende verdisyn og bedriftskultur blir de en naturlig utvidelse av vår skandinaviske satsning. De har tung og verdifull kompetanse innenfor geoteknikk, miljø og trafikk og har opparbeidet seg en solid markedsposisjon som vi ser frem til å bygge videre, sier Øyvind Holtedahl, Konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult.

Om Iterio AB

Iterio er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres Fagspesialister arbeider i alle faser av geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter. Iterio ble grunnlagt i 2011 og har i dag over 75 ansatte med kontorer i Stockholm, Gøteborg og Malmø.