Bjerkreim transformatorstasjon | Foto: Karen Nybakke

Suksessfull åpning av Bjerkreim transformatorstasjon

Etter to ett halvt års byggetid var det åpning for Bjerkreim transformatorstasjon i slutten av september. Multiconsult har hatt ansvar i alle utviklingsfaser i prosjektet.

25. oktober 2019

– Dette er et prosjekt vi er svært stolte av. Multiconsult har vært delaktig i prosjektet siden 2014 da vi har vært engasjert som byggherrens tverrfaglig prosjekteringsteam med leveranser innenfor fagene grunn, vei, byggeteknikk, apparat- og kontrollanlegg, miljø, landskap og SHA. Stasjonen er bygget helt uten fraværsskader, innenfor budsjett og planlagt tid, og legger til rette for mye ny fornybar strøm og sikrer strømforsyningen i området, forteller Karen Nybakke, seksjonsleder for Elkraft.

Stasjonen har delt eierskap mellom Statnett og Lyse elnett og bygges for 420/132 kV, men vil i første fase driftes på 300 kV. Stasjonen er utformet som et konvensjonelt utendørs anlegg med 420 kV (Statnett) og 132 kV anlegg (eid av Lyse Elnett). Stasjonen er planlagt slik at overgang til 420 kan foretas trinnvis ved hjelp av mellomtransformatorer.

Sikrer strømforsyningen i området
Det har tatt mer enn 100 000 entreprenørtimer å bygge stasjonen som ligger vakkert til en liten time utenfor Stavanger midt blant vakre fjell og stolte vindturbiner. I første omgang er det vindmøllene i den såkalte «Søndre klynge» som skal koble seg til ledningsnettet i Bjerkreim transformatorstasjon. Fra denne vindparken vil det etterhvert bli produsert om lag en milliard kilowattimer hvert år. Senere kan også kraft produsert i vindkraftparkene Måkaknuten, Stigafjellet, Høg-Jæren og Faurefjellet knytte seg til ledningsnettet her.

Multiconsult har hatt ansvar i alle utviklingsfaser i Bjerkreim transformatorstasjon, fra konseptstudier til forprosjekt, detaljprosjekt og byggoppfølging, i tillegg til anskaffelsesoppfølging.