Suksess for #SafeCity

Godt utformede byer kan skape en trygghet som er helt sentralt i dagens bærekraftige byutvikling. Det er budskapet i #SafeCity, en del av urbanismesatsingen som ble lansert under årets Oslo Urban Arena.

18. oktober 2017

– De samme løsningene som skaper gode byer for alle, gir også integrasjon, trygghet og inkludering. Nye strømninger internasjonalt viser at vi som urbanister og arkitekter kan bruka kompetansen vår til å minske kriminalitet og øke tryggheten i byer gjennom å jobbe målrettet med byens fysiske utforming.

Det sier faglig ansvarlig og initiativtaker til SafeCity, Sissel Engblom, sjef for Team Urban LINK i LINK arkitektur.

Det globale samfunnet er nemlig i endring. Vi kommer nærmere hverandre; vi reiser mer, deler tanker, meninger og privatliv på internett og flytter stadig tettere sammen. Likevel opplever vi en historisk voldsbølge og utrygghet i fredstid. Det smeller i Europas byer, ekstremisme, nasjonalisme og intoleranse blusser opp i byrommene våre. Samtidig øker den vestlige verda sin store helseutfordring, ensomhet. Kan Oslo kan bli en foregangsby for gode, trygge byer?

Torsdag 21. september inviterte LINK arkitektur, Analyse & Strategi og Multiconsult til breakout session #SafeCity under årets Oslo Urban Arena, med lunsj, innlegg og rundbordsamtale. Rundt 200 personer møtte til utendørs lunsj, som var laget av de sosiale entreprenørene Sandwich Brothers, Epleslang og Aleppo Bahebek. 120 personer fylte deretter krypten for faglig påfyll om blant annet hvordan feministisk urbanisme kan skape trygge byer. Engblom hadde også med seg Magnus Lindgren, generalsekretær for Stiftelsen Tryggere Sverige. Dette var dessuten en god anledning til å presentere et trygghetsprosjekt som LINK arkitektur Danmark står bak. Boligområdet Bispehaven, som av dansk politi ble karakterisert som det mest utrygge området i landet, har ikke bare fått en ansiktsløfting. En helhetlig arkitektonisk transformasjon skaper nye rammer for mennesker som bor der.

– Arkitektur spiller en avgjørende rolle for trygghet og livskvalitet, sier arkitekt Esben Trier Nielsen, som holdt innlegg om Bispehaven.
Multiconsult delte av faglig ekspertise til rundbordsamtalen etter presentasjonene. Trygghetsnestor Rune Winther og ekspert Henrik Bjelland fra Skøyen-kontoret fant tid til å dele av erfaringene sine med trygghetssikring i by. Markedssjef i Analyse & Strategi, Bernt Sverre Mehammer, bidro med viktige perspektiv på mobilitet til rundbordssamtalen.

Arrangementet ble supplert med en fantastisk lysinstallasjon i en trapp ved domkirken, signert lysdesigner Linda Knoph i Multiconsult. Lysinstallasjonen, med 1000 bretta fugler og fuglekvitter, viser hvilke konkrete grep som kan skape et trygt og inviterende byrom.


Sjef for Team Urban LINK, Sissel Engblom, fortalte om hvordan feministisk urbanisme kunne brukes i #SafeCity-konseptet. Generalsekretær i Stiftelsen Tryggere Sverige, Magnus Lindgren, holdt innlegg fra sitt ståsted som phd. i psykologi, kriminolog og tidligere politibetjent. Arkitekt Esben Trier Nielsen fortalte om trygghetsrenovering av boligområdet Bispehaven. Markedssjef for By og Samfunn, Bjørn Oscar Unander, takket foredragsholderne.


Rundt 200 mennesker deltok på lunsjen som var laget av de sosiale entreprenørene Sandwich Brothers, Epleslang og Aleppo Bahebek.