Styrker due diligence porteføljen

Multiconsult har nylig gjennomført et teknisk due diligence oppdrag innen sol-, vann-, og vindkraft.

16. mars 2016

Multiconsult har nylig ferdigstilt en teknisk due diligence for det tyrkiske selskapet Adali Renewables Plc i forbindelse med dets notering på londonbørsen. Evalueringen omfattet eksisterende så vel som planlagte sol-, vann- og vindkraftprosjekter.

Fusjon av ulik teknologisk kunnskap på tvers av selskapet

Økonomer og ingeniører fra Multiconsults kontorer i Oslo, Trondheim, Steinkjer og Ashford (UK) har i samarbeid estimert produksjon, investeringsbehov, driftskostnader og langsiktig marginalkostnad (levelized cost of energy) over en 40-årsperiode for Adalis portefølje på;

  • 50 megawatt (MW) installert vannkraft;
  • 14 MW ny vannkraft;
  • 45 MW installert vindkraft;
  • 42 MW ny vindkraft; og
  • 37 MWp fotovoltaisk solenergi.

Oppdraget, med en kontraktssum på 700 000 kroner føyer seg inn i Multiconsults økende referanseliste for tekniske rådgivningstjenester til investorer innen fornybar energi. Samtidig styrker leveransen selskapets renommé som en solid leverandør av teknisk due diligence i Norge og internasjonalt.