Thomas (til venstre) og Odin var ute i svært skiftende vær, Det vekslet fra tett snødriv til skyfri himmel i løpet av minutter.

Studerer sil i Tana

Multiconsult konsekvensutreder ei skipsleie ved Tanadeltaet. Det viser seg at fisken sil spiller en nøkkelrolle.

10. april 2018

Fiskebiologene Thomas Ruud fra Multiconsult og Odin Kirkemoen fra underkonsulenten Naturrestaurering, var før påske på det 8. feltoppdraget for å samle inn data til analysene av utbredelsen av sil ved Tanadeltaet.

Dette er et pågående prosjekt hvor Kystverket har engasjert Multiconsult for å konsekvensutrede mudring av ei skipsleie på nordøstsiden av deltaet. Problemstillingen er ønsket om å komme inn med større frakteskip til kvartsgruva ved Elkem Tana.

Vesentlig for laksen

– I løpet av undersøkelsene har det vist seg at sila har et viktig leveområde i nettopp denne skipsleia som ungfisk. Fisken har et uvanlig levesett der den store deler av året lever nede i den grove sanden i skipsleia, sier Ruud.

På grunn av sterk tidevannsstrøm har leia grovere sand, noe som gir gode leveområder og skjul for fisken.  Sila er en nøkkelart i det enormt store deltaet til Tana, hvor denne fisken kan påvirke mengden av laks i Tanaelva, de øvrige fiskeartene i fjorden og det store fuglelivet ved deltaet.

Ved dette feltoppdraget var gutta ute på grunnere farvann, hvor HMS var svært viktig når en åpen liten båt skulle benyttes. Det er langt til nærmeste varmestue når man er ute på fjorden og deltaet, derfor ble de nødt til å ikle seg knall oransje overlevelsesdresser. Dette reduserte risikoen og økte overlevelsessjansen ved uhell og fall i vannet som knapt holdt fire grader.