1/2

Brann stadion har ny tribune til sesongstart. Fra byggeperioden.

2/2

Illustrasjon av stadion med studenthybler | Illustrasjon: OG arkitekter

Studenthybler finansierer ny Brann-tribune

Bygging og salg av 288 studenthybler fullfinansierer byggingen av ny tribune på Brann stadion. Multiconsult har prosjektert de 16 kvadratmeter store hybelenhetene som er kjøpt av Sammen (tidligere Studentsamskipnaden Vestlandet) for 265 millioner kroner. Boligenhetene vil stå klare til semesterstart i høst.

1. april 2019
Herman Berg

125 av de nye hyblene blir montert med vinduer som er vendt inn mot Stadion. Under kampene blir disse dekket til slik at Brann stadion fremstår som en fotballarena, og ikke deler av en bygård.

– Ved å samarbeide med Sammen får vi godkjent hybler på rundt 16 kvadratmeter av Husbanken. Så små hybler aksepteres egentlig ikke av kommunen fra andre utbyggere enn samskipnaden. Økonomiske tilskudd gjør det mulig å holde husleien lav, og de får en gunstig finansiering fra Husbanken. Vi slipper for vår del å opparbeide oss mer gjeld, forklarer daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann.

Om Brann hadde forsøkt å gjennomføre prosjektet på egen hånd, ville det blitt langt færre hybler, og hyblene måtte gått ut i markedet til en høyere pris.

– Vi ville ikke kommet bedre ut med en slik situasjon. I tillegg måtte klubben tatt opp ny gjeld med den risikoen det medfører. Å leie ut selv krever også en større organisasjon som ville måtte ivareta dette, samt risiko knyttet til utleiemarkedet, sier hun videre.

Gammel og nedslitt
Den opprinnelige planen var å rive sørtribunen i 2008 og erstatte den med en ny langside og to lukkede svinger. Dette ble lagt på is grunnet finanskrise og en vanskelig økonomisk og sportslig situasjon for fotballklubben. Det ble også vurdert å flytte hele stadion, men i 2015 gjennomførte Brann en mulighetsstudie der konklusjonen ble at Stadion måtte bli værende på Kniksens plass 1.

Det er den sørlige langsiden på Stadion som nå erstattes med en splitter ny konstruksjon. Den gamle Fjordkraft-tribunen ivaretok ikke sikkerheten for publikum i tilstrekkelig grad. Den var gammel og nedslitt. En rehabilitering med stort banklån i størrelsesorden 40-50 millioner kroner, ville blitt et tungt løft for klubben, og kunne gått ut over den sportslige satsingen.

Ny tribune er billigere i drift
– Bygningsmassen var på cirka 2000 kvadratmeter. Det ville vært nødvendig med fornyelse av ventilasjonsanlegg, sprinkler, sanitær, varmeanlegg, elektrisk anlegg og diverse omfattende bygningsmessige arbeider. De årlige driftskostnadene med den nye tribunen er cirka 700.000 kroner lavere enn hva tilfellet var med denne gamle tribunen, forklarer oppdragsleder Thomas Hagenes i Multiconsult.

Konsulentselskapet har vært med på å utvikle prosjektet gjennom skisseprosjekt, forprosjekt, og er nå ferdig med detaljprosjekteringen. Kapasiteten blir på 4421. Totalkapasiteten på Stadion etter utbyggingen blir omtrent den samme som før, drøyt 17.000 tilskuere, noe som dekker tilskuerkapasiteten.

Det bygges samtidig 235 boenheter beregnet for én person og 53 boenheter beregnet for to personer som en del av tribunen.

– Løsningen med studenthybler på fotballstadion er ganske unik og en genial måte å finansiere nybygg på. Ved å ta de riktige grepene vil Stadion etter byggingen oppleves som mer intim enn i dag, med setene på Fjordkraft-tribunen mye tettere på spillebanen enn tidligere og med gjenbygde svinger som forbedrer akustikken på kampdag. Dette tror vi vil bli et signalprosjekt i Bergen, mener Hagenes.

Løser boligmangel
Tribunen adresserer også en annen, stor samfunnsutfordring i lokalmiljøet og det er etterspørselen etter studenthybler i Bergen. Studentsamskipnaden på Vestlandet (nå omdøpt til Sammen) har ønsket en slik løsning og skaffet til veie finansieringen. Studenter med trang økonomi er billige i drift og bidrar ikke til miljøbelastning gjennom en vesentlig økning i biltrafikken i det tettbygde strøket rundt arenaen.

– Vi er en klubb som bryr oss. I utredningen av Fjordkraft-tribunen har vi sett mulighetene til å hjelpe Bergen by og Brann samtidig. Byen trenger nemlig studentboliger. Vårt prosjekt vil løse noe av behovet, og på denne måten bidrar vi til utviklingen av studentbyen Bergen, sier Johannesen som ikke føler det er noe problem å selge ut deler av anlegget til Sammen.

– Det er kun er 9,1 prosent av stadiontomten som selges til studenthybler. Delen som skilles ut er en del vi uansett ikke har brukt selv de siste årene. Vi etablerer nye publikumsfasiliteter tilpasset supporternes forventninger. Vi forbedrer fasilitetene for utviklingsavdelingen med ny gymsal og nye garderober. Og vi skaper en verdiskapning for klubben ved at vi øker verdien på Stadion og dermed også egenkapitalen, sier Vibeke Johannesen.

Involverte parter i utbyggingen er:

  • Constructa som er totalentreprenør
  • Multiconsult som prosjekterer alle fag
  • Otto Lekven som er byggherreombud
  • OG Arkitekter AS v/ Osmund Lie, Kari Dalland, Jan G. Christensen og Terje Grøstad og Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS som er arkitektene for den nye tribunen
  • Sportsklubben Brann som er bestiller av tribunekonstruksjonen
  • Sammen (tidligere Studentsamskipnaden Vest) som investerer i 288 studenthybler i den sørlige enden av Brann stadion