Multiconsult jubler over strålende resultater. Fra venstre: Martin Halvorsen (HR), Nora Holand (nestleder Must), Arve Grinden (leder MUST) | Foto: Universum

Studenter vurderer Multiconsult som en av de tre mest attraktive arbeidsgivere i Norge

Universum avdekker hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og studenters karrierepreferanser ved norske universiteter og høyskoler, og i år har i overkant av 12.000 studenter sagt sin mening. Multiconsult rangeres for sjette året på rad som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen.

4. mai 2018

Det er andre året på rad Multiconsult rangeres topp-3 når teknologistudenter bes om å vurdere sin drømmearbeidsgiver.

– Vi er både glad og ydmyk for den posisjonen vi har opparbeidet oss blant teknologistudentene. Dagens studenter er fremtidens ingeniørstjerner. Det at vi er i en posisjon hvor vi får anledning til å både rekruttere og forme disse fremtidige stjernene, gir oss et fortrinn fremfor våre konkurrenter, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

Styrket posisjon blant kvinnelige studenter

Multiconsult er opptatt av en god kjønnsbalanse blant sine medarbeidere og har et uttrykt ønske om å styrke kvinneandelen i selskapet. Selskapet har også vært tydelig på at de ikke ønsker det skal være lønnsforskjeller mellom kvinner og menn med tilsvarende kompetanse og posisjon. Universum-undersøkelsene de siste årene tyder på at dette er et budskap kvinnelige studenter har fått med seg.

– Vi har aldri hatt en så sterk posisjon blant kvinnelige studenter. Det at vi nå rangeres som den nest mest attraktive arbeidsgiveren blant alle teknologiselskapene, er noe av det som gleder meg aller mest ved årets undersøkelse, sier Madsen.

Langsiktighet fremfor kortsiktig stunts

Multiconsult etablerte i 2011 en ny profil og en ny struktur for hvordan selskapet arbeider opp mot studenter. All aktivitet opp mot studieinstitusjoner ble samlet under fellesbetegnelsen MUST-Multiconsult for studenter. Studentaktivitetene ble satt i en struktur og det ble etablert en organisering ledet av yngre medarbeidere i selskapet, men i tett samarbeid med både ledelse, HR og kommunikasjon.

– Det er en gledelig nyhet at vi holder på 3. plass i Universums undersøkelse, og at vi har styrket vår posisjon som best i bransjen. Dette er et resultat av langsiktig og målrettet arbeid fra ingeniører som rekrutterer ingeniører. Vi i Must har ikke tro på kortsiktige stunts, vi er ærlige på hvem vi er og viser oss fra innsiden når vi er ute blant studenter. Det er det som fungerer, sier Arve Grinden, leder for Must i Multiconsult.