1/2

Must Fonybar Energi 2017 teamet på vei ut på befaring i følge med representant fra kunden, Arusha Technical College (som også fungerte som guide).

2/2

fv: Johanna Trillkott, Andreas Nilssen Skorpen, Ragni Rønneberg Hernes og Jens Lillethun

Studenter undersøkte potensialet for vannkraftverk i Tanzania

Hver sommer siden 2011 har Multiconsult arrangert sommerprogrammet Must Fornybar Energi Vannkraft, et program som gir studenter en anledning til å teste sin kompetanse i et reelt vannkraft prosjekt for en av Multiconsults kunder.

12. september 2017

– For Multiconsult er det viktig å lage sommerprogram som ligger nær hverdagen til våre medarbeidere og vise studentene hva en jobb hos oss vil innebære og hvilke muligheter vi tilbyr. Vi har derfor valgt å sette sammen tverrfaglige studentteam som får en oppgave i ett pågående kundeprosjekt, enten i Norge eller internasjonalt, sier Christian Almestad, som har vært ansvarlig for årets prosjekt.

I år var nåløyet trangt med godt over 300 håpefulle søkere på fire stillinger. Valget falt på Andreas Nilssen Skorpen (studerer maskiningeniør på KTH i Stockholm), Jens Lillethun (studerer industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU), Johanna Trillkott (studerer elkraftsystemer på Chalmers i Gøteborg) og Ragni Rønneberg Hernes (studerer vann- og miljøteknikk på NTNU).

To uker i Tanzania

I årets prosjekt har studentene hatt i oppgave å lage et mulighetsstudie for potensialet for utbygging av nye vannkraftverk langs elven Kikuletwa i Kilimanjaro-regionen nordøst i Tanzania.

Prosjektet begynte med en planleggingsfase på Multiconsult sine kontorer i Oslo.

– I denne fasen studerte vi eksisterende kart og data med tanke på diverse bakgrunnsinformasjon som topografi, vannføring og infrastruktur. Ut i fra dette forberedte vi noen foreløpige designalternativer på mulige vannkraftverk i elven. Disse alternativene ble tatt med for videre undersøkelse i neste fase av prosjektet, sier Andreas Nilssen Skorpen.

Etter to uker med forberedende arbeid på Multiconsults kontor i Oslo reiste de fire studentene til Tanzania i slutten starten av juli. Oppholdet i Tanzania varte i to uker, og den første uka var studentene i Arusha der de gjennomførte flere dager med feltarbeid i Kikuletwa-vassdraget. Her undersøkte de ulike muligheter for plassering av dam- og inntakskonstruksjoner, vannveier og kraftstasjon, slik at de senere kunne benytte disse observasjonene til å vurdere det mest tekniske og økonomiske optimale alternativene.

– Vi hadde tre dager i felt sammen med en lokal guide som viste oss Kikuletwa River. Med dronebilder, GPS-koordinater og avstandsmålinger, fikk vi et bedre bilde av prosjektområdet og mulige plasseringer av dam, vannvei og kraftstasjon. I tillegg gjorde vi oss diverse observasjoner vedrørende geologien, miljøaspekter, dyreliv og lokalbefolkningen, sier Johanna Trillkott.

Lærerik opplevelse

Den andre uken i Tanzania jobbet studentene på Multiconsults samarbeidspartner, Norplan Tanzania sitt kontore i Dar Es-Salaam. I tillegg til å arbeide hos Norplan besøkte studentene Den Norske ambassaden der de presenterte prosjektet og de foreløpige resultatene. Ambassaden holdt foredrag om Norges rolle i utviklingen av fornybare energikilder i utviklingsland, og studentene lærte mer om samarbeidet mellom Multiconsult og Den Norske ambassaden.

10. august ble prosjektet avsluttet med innlevering av rapport og presentasjon av funnene for hele Multiconsult. I tillegg har student teamet blitt invitert til å presentere arbeidet på en av verdens største årlige vannkraftkonferanser, Hydro 2017 som i år arrangeres 9-11. oktober i Sevilla, Spania.

– Vi fikk mye tillit og ansvar fra første dag på jobb. Dette har vært en veldig motiverende sommerjobb, og vi har fått god innsikt i hvordan en konsulenthverdag ser ut. Ved å jobbe i en tverrfaglig gruppe med komplekse arbeidsoppgaver har vi lært mye av hverandre og av våre kolleger i Multiconsult, sier Jens Lillethun.

Ragni Rønneberg Hernes legger avslutningsvis til at de alle har alle fått stor interesse for fornybar energi og årets sommerprosjekt har virkelig inspirert de til å fortsette å jobbe for en bærekraftig verden. -Årets sommerprosjekt har vært utrolig spennende og utfordrende, og har gitt ny kunnskap og erfaringer som vi garantert vil ha nytte av i framtiden, sier Ragni Rønneberg Hernes.

Om Must Fonybar Energi Vannkraft

Multiconsult har siden 2011 arrangert sommerprogrammet Must Fornybar Energi Vannkraft. Sommerprogrammet har side oppstart vært en stor suksess og blir for hvert år stadig mer populært med søkerrekorder hvert år.

– Søkertallene bekrefter at Multiconsult lykkes med å skape et sommerprogram som både er interessant og faglig relevant for studenter innen fornybar energi. Dette gjør at vi tiltrekker oss mange søkere og kan velge blant noen av de beste studentene. Vi håper at deltakelse i sommerprogrammet gir studentene motivasjon til en fremtidig karriere innen fornybar energi, sier Christian Almestad.

Tidligere års prosjekter inkluderer blant annet mulighetsstudie for et vann- og solkraftverk i Kenya, konseptstudie for rehabilitering av et vannkraftverk i Nepal og mulighetsstudie for et småkraftverk i Zambia.

Stillingsutlysningen for Must Fornybar Energi 2018 blir tilgjengelig fra 15 oktober 2017.