Sommerstudentene ved Multiconsult ser fram til spennende arbeidsoppgaver i seks uker i sommer. Oslo er ett av 14 kontorer som har studenter på jobb i sommer | Foto: Multiconsult/Cato A. Mørk

Studenter finner framtidsløsninger i sommer

Hele 88 studenter skal over seks uker få prøve seg på store og små prosjekter ved Multiconsults kontorer 14 steder i Norge. Blant prosjektene er framtidsrettet byutvikling i Oslo og fornybar energiløsning i Afrika.

17. juni 2022
Cato A. Mørk

– Sommerjobbene generer mye positivt, både for studentene og for oss som selskap. Studentene får prøvd seg på hvordan det er å jobbe som rådgivende ingeniør, og for vår del får vi nye ideer og impulser som vi kan ta med til kundene våre, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Studentene kommer fra utdanningssteder i både inn -og utland, men majoriteten er ingeniørstudenter fra studiesteder som NTNU, NMBU og OsloMet. I sommer vil de ta del i prosjekter innen bygg, infrastruktur, byutvikling, vann, miljø, fornybar energi og geologi.

Noen av studentene i Oslo vil imidlertid jobbe mer intensivt med tre større prosjekter. I Oslo sentrum skal byggstudenter og arkitekter planlegge energiløsninger og framtidens boligbyggløsning for Galleri Oslo Utvikling, et selskap eid av Entra, Linstow og Viken. På Skøyen i Oslo skal studentene utarbeide et forslag for samferdsel på Hoff torg, et prosjekt Multiconsult jobber med. Gjennom forskningsprosjektet HydroSun, under Innovasjon Norge sitt Grønn Platform satsing, skal fire studenter jobbe med å utvikle et hybrid kraftverk av flytende solcelleanlegg på vannkraftmagasiner i Afrika, sammen med Scatec.

– Nå gleder vi oss til å jobbe sammen med studentene og utvikle fremtidsrettede løsninger sammen, sier Grethe Bergly i Multiconsult.