Christian Nørgaard Madsen administrerende direktør

Christian Nørgaard Madsen | Foto: Christine Wendelborg

Studentene velger Multiconsult

Multiconsult befester sin posisjon som det mest attraktive rådgivingsselskapet å arbeide for. Det viser Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter. Som i 2013 rangeres selskapet på topp blant rådgiverne og topp fire blant drømmearbeidsgivere totalt.

10. april 2014

Universum presenterte 10. april 2014 resultatene fra sin årlige undersøkelse om studentenes drømmearbeidsgiver. Listen viser at Multiconsult rangeres på topp i bransjen og topp fire totalt.

– De unge vi rekrutterer i dag vil sikre selskapets videre suksess i fremtiden. Vårt klare mål er å være nummer 1 i bransjen og da må vi være attraktiv som arbeidsgiver. Universumundersøkelsen viser at vi har prioritert riktig og at vi når frem med budskapet om at unge medarbeidere er en stor ressurs for selskapet, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Må gjøre seg fortjent som drømmearbeidsgiver

Dagens teknologistudenter er klar over at de er attraktive og at de i stor grad selv kan velge sin første arbeidsgiver. De som skal lykkes i å rekruttere nye talenter må derfor gjøre seg fortjent til å bli vurdert. En attraktiv arbeidsgiver må være bevisst all kontakten man har inn mot studenter og studentmiljøer. Dette har Multiconsult forstått, både ved å være til stede på campus og ved å tilby attraktive sommerjobber.

– Vi har satset mye på å gjøre sommerjobbene våre relevante og interessante. Vi har derfor også utviklet egne sommerprogram hvor sammensatte studentgrupper løser konkrete oppgaver for en reell kunde. Søkermassen og tilbakemeldingene fra tidligere deltagere viser at dette treffer blink og er noe som snakkes om i etterkant, forteller Madsen.

Studenter og nyutdannet er et MUST

– Nyutdannete har naturlig nok ikke samme fagkunnskapen og erfaring som våre etablerte medarbeidere, men de kommer inn med nye og annerledes ideer som utfordrer etablerte miljøer på en utrolig positiv måte, forteller Madsen.

Multiconsults satsninger overfor studenter og nyutdannete er samlet i et eget merkenavn, MUST – Multiconsult for studenter. Dette ledes av et definert nettverk av unge medarbeidere i selskapet som har god kunnskap om hva studenter og nyutdannete ønsker i kontakten med en potensiell arbeidsgiver.

– MUST er et konkret resultat av at Multiconsult ønsket et langsiktig og spesielt fokus inn mot yngre målgrupper – og på deres premisser. Arbeidet vårt er godt forankret hos ledelsen i selskapet, men gir oss samtidig rom for å spisse budskap og aktiviteter inn mot en gruppe som har andre behov enn de som har vært i arbeidslivet en stund. Det tror jeg studentene har satt pris på, forteller Heidi Stien, leder av MUST i Multiconsult.