Studentene oppsummerer sommeren

I sommer jobbet 118 studenter med store og små oppgaver i hele landet. To av gruppene jobbet med et næringsbygg og trafikkløsninger, og her får du mer innblikk i arbeidet de utførte.

2. oktober 2023
Cato A. Mørk

Gjennom Must Samferdsel-programmet jobbet en gruppe studenter med å tilrettelegge for buss, trikk, og myke trafikanter på Bjerke i Oslo.

En annen gruppe jobbet med å finne gode løsninger innen fleksibilitet, utslippsreduksjon og grønn innovasjon for et kontorbygg i Oslo sentrum.

Nå er utlysningene for neste års sommerstudenter klare på https://www.multiconsult.no/sommerjobb/. Kanskje du kjenner noen som vil ha sommerjobb i 2024?