Støtter fornybare energiprosjekter

Under sitt internasjonale merkenavn Norplan skal Multiconsult implementere det innovative subsidieprogrammet GET FiT, som vil utløse bygging av opp til 20 fornybare energiprosjekter i Uganda.

29. oktober 2013

Programmet er initiert av myndighetene i Uganda og vil utløse bygging av opp til 20 fornybare energiprosjekter i Uganda de neste fem årene. GET FiT (Global Energy Feed in Tariff) er en ny og uprøvd mekanisme for å mobilisere private investeringer i utviklingsland.

Utløse boom av private invisteringer

Programmet har som målsetning å utløse en boom av private investeringer innen småskala fornybar kraftproduksjon i Uganda, med bygging av opp til 20 prosjekter i løpet av de neste fem årene. Prosjektene som får støtte fra GET FiT er innenfor vannkraft og bioenergi med mindre enn 20 MW installert effekt.

– GET FiT er en veldig lovende mekanisme som adresserer flere av de største barrierene private kraftinvestorer møter i umodne markeder som Uganda. Vi ser at det er stor internasjonal interesse for hva programmet kan oppnå, forteller Joakim Arntsen, Multiconsults prosjektleder.

Multiconsult leverer tverrfaglige tjenester

Multiconsults oppgave er å lede implementering av programmet. Det inkluderer å drive programmets sekretariat i Kampala, analysere søkerprosjekter og følge opp prosjektene jevnlig i byggeperioden. Multiconsult skal levere tjenester innen ledelse, tekniske fag, miljørådgivning, samt finansiell og juridisk
rådgivning.

– Implementering av programmet er kommet godt i gang, og vi er allerede i ferd med å ferdigstille avtaler for støtte til de første vannkraftprosjektene. Tildelingen av dette prosjektet er en stor anerkjennelse av Multiconsults brede internasjonale erfaring og spisskompetanse innen energiutvikling, sier Joakim Arntsen.