1/5

Forslag til framtidig anlegg for inntaksrør for BKK Varme og Universitetet i Bergen | Illustrasjon: Multiconsult

2/5

Senking av inntaksledning til BKK Varme og Universitetet i Bergen sitt felles sjøvannsprosjekt | Foto: Multiconsult

3/5

Fordelingsledning ved Nygårdstangen | Foto: Multiconsult

4/5

Befaring av riggplass på Sotra | Foto: Multiconsult

Stort sjøvannsprosjekt i Bergen

Multiconsult har stått for prosjektering og byggeledelse av BKK Varme og Universitetet i Bergen sitt felles sjøvannsprosjekt, med pumpestasjon og inntaks- og fordelingsledninger.

29. juni 2017

BKK Varme skal levere fjernkjøling til blant annet Media City Bergen og andre bygg på Nygårdstangen, mens Universitetet i Bergen skal benytte sjøvannet til marin forskning på Marineholmen og energiformål i egne bygg. Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt, da det kun kreves 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50-70 kWh kjøling.

Under en stor operasjon i mai ble inntaksledningen på hele 2,2 kilometer slept fra Sotra og senket i Byfjorden utenfor Bergen. Multiconsult har vært ansvarlig for byggeledelse av inntaksledningen og de øvrige fordelingsledningene, og var til stede under slepe- og senkeoperasjonen.

Multiconsult har også stått for prosjekteringen av pumpestasjonen, som er etablert under Puddefjordsbroen. Deler av pumpestasjonen er allerede satt i drift for leveranse av sjøvann til Media City Bergen. Inntaksledningen går frå pumpestasjonen og ut i Byfjorden til 110 meters dyp.


Fakta om inntaksledning til pumpestasjon:

  • Dimensjon: Ø 1200mm
  • Materiale: PE100
  • Lengde inntaksleidning: 2,2 kilometer
  • Inntak: 110 meter dyp
  • Kapasitet pumpestasjon: ca 75.000 l/min
  • Inntaksledning fra pumpestasjonen og ut i Byfjorden til 110 m. dyp, Ø 1200 mm., lengde 2,2 km.
  • Fordelingsledning i sjø fra pumpestasjonen til Nygårdstangen, dim. Ø 630 mm., lengde 1,9 km.
  • Fordelingsledning på land Nygårdstangen, dim. Ø630 mm., lengde 550 m.
  • Fordelingsledning på land Dokken til UiB Jusbygget, dim Ø400, lengde 610 m.