2/2

Oda Andrea Hjelme i Multiconsult

Stort potensial for solkraft i Møre og Romsdal

Solcelleanlegg på bygg og utvalgte ledige landarealer i Møre og Romsdal har potensialet til å produsere nær 14 TWh strøm per år. Dette potensialet tilsvarer kraftforbruket i fylket årlig, viser beregninger Multiconsult har gjort for Møre og Romsdal fylkeskommune.

17. januar 2023

– Solcelleanlegg på bygg og utvalgte landarealer i Møre og Romsdal kan gi et betydelig bidrag til kraftforsyningen i fylket, viser beregningene vi har utført. Dette gir fylkeskommunen og politikerne et bilde på det tekniske potensialet for solkraft som et skritt mot mer fornybar kraftproduksjon i området, sier Oda Andrea Hjelme, rådgiver solkraft og fornybar energi i Multiconsult.

Det tekniske potensialet omfatter energiproduksjonen dersom alt av bygninger og gråområder utnyttes. I rapporten har Multiconsult sett på potensialet for solkraft på to hovedområder:

  • gråareal (jordbruksareal som antas å være ute av drift, nedlagte deponier og parkeringsområder)
  • bygninger (tak og vegger i bygningsmassen).

Det tekniske potensialet for solenergi i Møre og Romsdal er 10 TWh på gråområder og 4 TWh på bygninger. Multiconsult skriver i rapporten at ny sol-, vind- og vannkraft kan sikre balanse mellom kraftproduksjon og forbruk i fylket fremover. I 2021 ble det produsert 7,6 TWh elektrisk kraft i Møre og Romsdal, mens forbruket var på 13,3 TWh.

Solkraft i byene
Multiconsult har også vurdert det tekniske potensialet for solenergi i de tre byene i fylket:

  • Kristiansund: 0,2 TWh gråareal og 0,3 TWh bygg
  • Molde: 0,8 TWh gråareal og 0,4 TWh bygg
  • Ålesund: 1,1 TWh gråareal og 0,7 TWh bygg

For hele prisområdet NO3, som er Møre og Romsdal og Trøndelag, er teknisk potensial 31 TWh for gråområder og 12 TWh for bygninger. Det tekniske potensialet for solenergiproduksjon i hele Norge er 199 TWh (133 TWh gråområder og 66 TWh bygninger).

Les også