Miljørådgiver Eirik Rudi Wærner mener masser fra anleggsvirksomhet må utnyttes bedre | Foto: Multiconsult

Stort potensial for ombruk av gravemasser

En fersk rapport fra Nordisk Ministerråd tar for seg hvordan masser fra anleggsvirksomhet oppstår og kan brukes på en bærekraftig måte. Miljørådgiver Eirik Rudi Wærner i Multiconsult mener rapporten peker på en viktig utfordring for næringen og at massene må utnyttes bedre enn i dag.

4. oktober 2021
Cato A. Mørk

Gravemasser fra bygg- og anleggsvirksomhet omfatter blant annet stein, jord, sand, grus og leire, og anslagsvis produseres det 40-50 millioner tonn gravemasser årlig i Norge.

– Vi må få på plass et system for å registrere og dele slike masser. Kortreist stein er bra og det er derfor viktig å ha lokale sorteringssteder, gjøre gode geologiske undersøkelser på forhånd og planlegge hvilke fraksjoner som kan brukes, sier Eirik Rudi Wærner.

Han viser til gode eksempler som Bærum kommune som har en ressursbank hvor masser fra flere av de store prosjektene i området blir registrert og forsøkt brukt på nytt. En del av gravemassene blir avfall og i Norge er dette rundt 5,7 millioner tonn , eller rundt 1,1 tonn per innbygger.

– Vi kan ikke fortsette å lage så mye overskuddsmasser. Så store masser det her er snakk om bør det være mulig å utnytte bedre, noe som også kan redusere fotavtrykket fra denne virksomheten, sier Eirik Rudi Wærner.

Stort potensial

Rapporten ”The Survey on the emergence and use of naturally occurring materials” er utarbeidet av representanter fra bygg- og anleggsnæringen i Sverige, Norge, Finland, Danmark. For Norge er det Eirik Rudi Wærner og Marthe Røgeberg fra Multiconsult som har jobbet med å innhente og bearbeide data.

Et funn i rapporten er at CO2-utslippene ved transport kan reduseres sterkt gjennom optimalisert bruk av massene, for eksempel med mer bruk av materialene på anleggsområdet eller lokalt. På bakgrunn av dette beregnes potensialet i Norden til ca. 240 000 tonn CO2-ekvivalenter for transport alene.

I rapporten fremheves det også at naturlige materialer har et stort ressurspotensial, men at man må ha kunnskap om egenskapene til materialene. Samtidig sammenligner rapporten regelverk, typer gravemasser og avfallsmengder i de fire nordiske landene.

Les rapporten: ”The Survey on the emergence and use of naturally occurring materials”.