Stort miljøengasjement i byggebransjen

Det var stort engasjement på Estate-konferansen Energi & Miljø 2014, hvor Multiconsult er en av samarbeidspartnerne. Adm. dir. Christian N. Madsen var debattleder.

7. februar 2014

Det var stort engasjement på Estate-konferansen Energi & Miljø 2014, hvor Multiconsult var en av samarbeidspartnerne. Adm. dir. Christian N. Madsen var debattleder.

Konferansen samlet over 130 deltakere, i hovedsak rådgivende ingeniører, byggherrer, eiendomsutviklere og arkitekter. Forsamlingen fikk oppleve hvordan byggebransjen nå setter bærekraft høyt i de fleste nye byggeprosjekter.

Miljøengasjement i byggebransjen
Økt etterspørsel etter bærekraftige bygg krever ny satsning av eiendomsaktører for å finne smarte og grønne løsninger innen bygging og utvikling av miljøbygg. Gode løsninger gir bedre miljø, økonomi og en fremtidsrettet byutvikling. 

– Temaene på konferansen gikk på miljøengasjement i byggebransjen og flere større byggherrer og eiendomsutviklere delte sine erfaringer med salen. Hva er de viktigste driverne, hvordan gjøre miljø til et konkurransefortrinn og  ikke minst, hvordan blir utviklingen fremover, oppsummerer Kristin Holthe fra Miljø og spesialrådgivning i Multiconsult.

Motivasjon for å bygge grønt
Administrerende direktør Christian N. Madsen var ordstyrer i en debatt på temaet «Driverne og motivasjon for å bygge grønt», med blant annet administrerende direktør Peter Groth i Aspelin Ramm som aktiv deltaker i panelet. Madsen stilte gode spørsmål til deltakerne som utfordret dem til høytenkning om framtidas marked og potensial for miljøbygg. Les mer om debatten på Byggindustriens nettsider.

Innleggene fra konferansen kan lastes ned her: