Storslått åpning av Veterinærbygningen

Onsdag 1. september var det offisiell åpning av det nye Veterinærbygningen på Campus Ås. Dronning Sonja, statsråder og nøkkelpersoner fra alle involverte deltok i en flott seremoni for å markere at bygget nå er ferdigstilt og tas i bruk.

1. september 2021
Cato A. Mørk

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet har fått en svært avansert og spesialbygget bygning som er enestående i europeisk sammenheng.

Selve bygget er på totalt hele 63 000 m2 og Statsbygg har vært byggherre. Multiconsult har vært sentral aktør i byggeprosjektet gjennom en prosjekteringsgruppe bestående av Henning Larsen Architects A/S, FABEL Arkitekter AS, LINK arkitektur og Erichsen & Horgen AS.

I tillegg til Dronningen var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, landbruks- og matminister Olaug Bollestad og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen også til stede på åpningen.

Fakta om bygningsmassen:

  • 2 400 rom
  • 1 325 vinduer
  • 70 ytterdører
  • 50 000 m3 betong
  • 17 000m2 teglkledning
  • 235 000 teglstein
  • 150.000 m2 park (25 fotballbaner)
  • 17 000m2 sedumtak