1/2

Inspiserte tunnelboremaskinen. Fra venstre Hrafnhildur Hedinsdottir, Martin Galåsen, Elisabeth Grasbakken i Multiconsult | Foto: Multiconsult

2/2

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel og Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten ved oppstarten av tunnelarbeidet | Foto: Sturlason

Stor milepel for trygg vannforsyning i Oslo

På mandag startet boringen av tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann fra Holsfjorden og inn til hovedstaden. Multiconsult har, sammen med COWI og Asplan Viak, utført all prosjektering og utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for prosjektet.

10. januar 2023
Cato A. Mørk

– Oslo er i en uholdbar situasjon når det er knyttet risiko til noe så grunnleggende som å ha rent vann i springen og vann til å skylle ned med i toalettet. Nå er vi ett skritt nærmere den fullgode vannforsyningen Oslo sårt trenger, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune bygger ny vannforsyning til Oslo. Dagens vannforsyning, der 90 % av innbyggerne får vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet, er uholdbart sårbar. Oslo kommune skal hente vann fra Holsfjorden og bygger nå en tunnel som skal frakte vannet inn til Oslo.

Mandag 9. januar trykket byråd Sirin Stav på startknappen for en av to tunnelboremaskiner som skal bore den 19 kilometer lange vanntunnelen fra Holsfjordsiden.

– Oppstarten av tunnelarbeidet er en viktig milepel i prosjektet, og det er svært gledelig at det fysiske arbeidet med å lage tunnelen som skal frakte drikkevannet til Oslo i gang. Bak en slik oppstart ligger det mye planlegging og utredningsarbeid og vi har jo sammen med underleverandører jobbet med dette i flere år allerede, sier leder for prosjekteringen av råvannstunnelen, Hrafnhildur Hedinsdottir i Multiconsult.

Prosjektet går etter planen
Anleggsarbeidene i prosjekt Ny vannforsyning Oslo startet opp høsten 2020. Kravet fra Mattilsynet er at vannforsyningen skal stå klar den 1. januar 2028. Multiconsult har vært engasjert siden starten av 2018.

– Jeg er svært fornøyd med at arbeidene i prosjektet går som planlagt. Så langt vi ligger godt an til å kunne ta anlegget i bruk innen 2028, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten.

Tunnelboremaskiner
To spesialbygde tunnelboremaskiner skal bore tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby i Oslo. Den ene maskinen startet fra Holsfjorden mandag, og den andre vil starte fra Huseby i mars. Maskinene veier 1000 tonn, er 310 meter lange og har en diameter på 5,2 meter.

Les mer om ny vannforsyning.