1/2

Tidligere i oktober tok Fornebubanen imot entusiastiske ingeniørstudenter ved FH Joanneum i Graz, Østerrike. Foto: FH Joanneum University

2/2

F.v Jan Roar Andresen, Bruce Ashcroft, Oddbjørn Aasen og Lasse Vilhelmshaugen foran Fornebubanen. Foto: Multiconsult

Stor internasjonal begeistring for Fornebubaneprosjektet

− Det er hyggelig og litt overraskende at bruken av BIM modeller til prosjektering og bygging vekker så stor begeistring internasjonalt, sier Lasse Vilhelmshaugen og Hans-Georg Pohlmann.

23. oktober 2023
Marte Nordahl

Tidligere i oktober tok Fornebubanen imot entusiastiske ingeniørstudenter ved FH Joanneum i Graz, Østerrike. Arild Neby, Senior Ingeniørgeolog i Fornebubanen, og objektleder for Flytårnet stasjon Hans-Georg Pohlmann i PGF/Multiconsult, presenterte hvordan BIM er benyttet i prosjektet.

− Studentgruppen fra Graz, er imponert over hvor langt vi har kommet i Norge med å utnytte ny prosjekteringsteknologi og BIM i prosjektering. De er også beigeistret over hvordan verktøyet benyttes mot de ulike aktørene. 3-parts kontroll, samt å kunne utarbeide beskrivelse rett fra modell, og kommunikasjonen ut mot eksterne var ekstra interessant, sier Pohlmann.

Unikt i så stort prosjekt 

Lasse Vilhelmshaugen er senior prosjektleder og prosjekteringsansvarlig i prosjekteringsgruppen Fornebubanen. Han er overrasket over den østerrikske begeistringen for bruken av BIM modellering i prosjektet.

− At Fornebubanen legges merke til internasjonalt og betraktes som et spennende prosjekt, er en boost for oss som jobber med dette, sier han.

Han presiserer at det er første gangen bruken av BIM modellering til prosjektering og bygging blir anvendt i et så stort og komplekst prosjekt.

− Våre ekstremt dyktige folk som setter opp systemer i prosjektgruppen Fornebubanen, gjør at vi kan jobbe sømløst fra alle våre kontorer. I tillegg holder vår skyløse BIM 360 løsning oss oppdatert på progresjon underveis, informerer han.

− Vi var veldig spente på hvordan prosjektets entreprenører kom til å respondere på det modellbaserte prosjekteringsunderlaget til bygging, og om de ville klare å utnytte alle modellene. Dette har gått over all forventning. Det er gøy at entreprenørene er så positive til den nye digitale hverdagen, legger han til.

Unik kunnskap

− Ingeniørstudentene syntes også det var svært interessant å høre om grunnforholdene i området, samt hvordan vi håndterer utfordringer med bergforhold og kvikkleire, sier Vilhelmshaugen.

Han løfter frem håndtering av utfordringer med bergforhold og kvikkleire som våre ingeniørers store spesialitet.

− Selv om det ikke er så uvanlig for oss, er det supert at kunnskapsnivået på områdene legges merke til. Vi er helt i verdenstoppen på fagområdene, informerer han.

Gøy å se modellene

Vilhelmshaugen fremhever at utenlandsstudentene synes også det var veldig spennende å se modellene som viser eksakt hvordan resultatet vil bli.

− De synes det var spennende å gå ned i byggegroper og tuneller, etter at de hadde snurret på modellene, sier han.

Åpningstidspunktet for Fornebubanen er i 2029. Vilhelmshaugen presiserer at det for tiden, bokstavelig, jobbes på spreng med grunnarbeider for tuneller og byggegroper av ulike entreprenører.

− Til sommeren starter Fornebubanen å bygge stasjoner og til slutt spor og tekniske installasjoner. Prosjektet går etter planen, sier han.