Norske rådgivere skal bli beste på bane

Stor interesse for årets Baneseminar

Multiconsult sitt årlige baneseminaret vokser seg stadig større og tiltrekker seg deltakere fra hele bransjen. I år samlet seminaret politikere, ingeniører og forskere for å diskutere dagsaktuelle temaer som bærekraftig utvikling av bane og bilfritt sentrum.

9. februar 2016

Ønsker å engasjere hele bransjen

– Baneseminarets hensikt er å skape en arena for erfaringsutveksling og faglig påfyll for alle som jobber med og har interesse av Bane. Dette er fjerde gangen vi arrangerer Baneseminaret, og vi har hatt en sterk vekst i antall deltakere noe som sier oss at i vi har truffet et behov, sier markedssjef for Bane i Multiconsult, Tone Manum.

Årets seminar rettet fokus på en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av bane i Oslo. Hovedstaden står overfor store utfordringer, og det må gjøres store investeringer for å overføre trafikk fra vei til skinnegående og annen kollektivtransport. KVU Oslo-Navet viser til at det trengs nærmere 80 milliarder i konkrete prosjekter. Seminaret søkte å utfordre departementet v/ Statssekretær Amund Drønen Ringdal på hvordan de vil møte disse investeringsbehovene.

Bilfritt sentrum

Seminaret ble åpnet av Christian Nørgaard Madsen administrerende direktør i Multiconsult og det varden profilerte journalisten Steinar Mediaas som var konferansier og ledet deltakeren gjennom seminaret.

En egen sekvens var viet innledninger og paneldebatt om Oslo bystyrets vedtak om at Oslo sentrum skal bli bilfri innen 2019, og hvordan Oslo må utvikle trikk og bane for å skape et bilfritt sentrum. Her deltok statssekretær Amund Drønen Ringdal, adm. direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen, byrådssekretær Anja Bakken Riise for miljø og samferdsel, Harald Minken fra TØI og Morten Sandberg politisk rådgiver i Virke.

Presentasjonene fra Baneseminaret finner ut i høyrekolonne.