Stolte Multiconsult-medarbeidere ved Sørumsand Stasjon

Stolte av Sørumsand stasjon

Prosjektet har blant annet bestått av å knytte sammen nord- og sørsiden av tettstedet, etablere en ny plattform og forlenge en annen. Nye Sørumsand stasjon bistår med å gi en reduksjon for reisende på 6 minutter mellom Årnes og Oslo.

2. mars 2020

Det var en markering av åpningen av stasjonen, ved Vibeke Årnes (Bane NOR) og ordfører i Søurm kommune.

– Vi har jobbet med Sørumsand stasjon siden detaljfasen, og har det siste halvannet året også fulgt opp prosjektet under bygging. Nå er prosjektet så å si ferdigstilt. Jeg er imponert over stå-på viljen til alle i oppdraget, da det absolutt har vært tøft til tider. Det har vært korte frister hele veien, og en kunde som har ønsket tett oppfølgning på stedet, sier oppdragsleder Gunn Ødegaard.

Prosjektet på Sørumsand stasjon har bestått av etablering av ny gangkulvert med heiser under sporområdet på stasjon, som knytter nord og sørsiden av tettstedet sammen. I tillegg er det etablert ny plattform ved spor 3. Plattform 1 er forlenget og KL-anlegget er oppgradert. Sammen med prosjektet KL med AT Kongsvingerbanen, som også Multiconsult har detalj, byggeplan og oppfølgning byggetid på, vil dette gi en reduksjon for reisende på 6 minutter mellom Årnes og Oslo.

Tverrfaglig prosjekt med stor involvering

Det har vært et tverrfaglig oppdrag for Multiconsult, med samarbeid på tvers av forretningsområder og kontorlokasjoner. LINK Arkitektur har vært arkitekt og Degree of Freedom prosjekterende RIB. Elektrofagene har i hovedsak bistått fra Voss-kontoret, geoteknikk (representert med Lars Mørk og Ragnhild Grue over) fra Oslo, samt VA, spor, Landskap og oppdragsledelse.

Prosjektet har også vært viktig for Baneseksjonen i Oslo. Her har nesten alle medarbeidere vært involvert på en eller annet vis, samtidig som oppfølgning byggetid har vært ny kost for seksjonen.

– Vi har lært mye av dette oppdraget, som gjør at vi stiller sterkere ved neste korsvei. Vi har fått et godt forhold til Bane NOR, som jeg tror gjør oss enda mer attraktive som kunde. Gjennom dette oppdraget, sammen med et annet oppdrag på samme banestrekning, har vi tatt steget fra å jobbe kun med overordnede planer, til å ha store deler av porteføljen vår med byggeplaner og oppfølging i byggefasen. Vi er veldig stolte av å levere slike oppdrag, sier Ødegaard.

Bane NOR stilte med musikk og taler. Prosjektleder Tom-Erik Rørheim, konserndirektør for Infrastruktur Bane NOR Vibeke Årnes og ordfører i Sørum kommune Marianne Grimstad Hansen, holdt taler før snorklippingen fant sted. Bane NOR har beskrevet det selv i et par artikler:

https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2019/ruteendring-med-flere-godbiter/

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/sorumsand-stasjon/innhold/2019/seks-minutter-kortere-reisetid/.

Ved åpningen av stasjonen er det noen gjenstående arbeider med heis og glassfasade, så oppdraget vil ikke ferdigstilles før mars 2020.