1/5

Fra informasjonsdagen i landsbyen Makombe.

2/5

Lastebilen er full av elektrisk utstyr.

3/5

To unge menn startet i mai den første frisørsalongen i landsbyen.

4/5

Demonstrasjon av elektriske husholdningsapparater.

5/5

Stor interesse for informasjon om mulighetene elektrisitet gir.

Stimulerer til økonomisk vekst i Tanzania

Multiconsult leder et landsomfattende program for elektrifisering av landsbyer i Tanzania, finansiert av Norge. Tilgang på elektrisitet gir nemlig ikke økonomisk utvikling av seg selv, da mangel på kunnskap og penger begrenser bruken av strøm til produktive formål.

31. mai 2018

I et samarbeid med organisasjonen Energy4Impact (E4I) driver Multiconsult et pilotprogram for opplæring og tilrettelegging for lokale entreprenører i 74 landsbyer i Tanzania. Tilgang på elektrisitet er en fundamental bærebjelke for økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom. Målet er å stimulere til produktiv bruk av elektrisitet for å skape arbeidsplasser og lokal verdiskapning.

Besøker 74 landsbyer

Gjennom opplæring og tett veiledning skal lokale ildsjeler i regionene Tanga og Pwani settes i stand til å starte virksomheter og dermed få full nytte av utbyggingen av det nasjonale strømnettet. På engelsk kalles prosjektet «Productive Use of Electricity (PUE) in Pwani and Tanga».

For tiden gjennomføres en informasjonskampanje hvor hver enkelt av de 74 landsbyene som nylig er blitt koblet til strømnettet besøkes. Med en fargerik lastebil breddfull av elektrisk utstyr til demonstrasjon, arrangerer teamet en høylytt og engasjerende workshop for alle potensielle gründere i landsbyen. Dagen er fylt av opplæring i planlegging og forretningsdrift, finansiering og demonstrasjon av elektrisk utstyr. Dagen avsluttes med en film som demonstrerer større elektrisk utstyr som ikke får plass i lastebilen.

Mange forretningsideer

7. mai i år var representanter fra både kunde (Rural Energy Agency) og donor (den norske ambassaden) invitert til informasjonsdagen i landsbyen Makombe i Pwani-regionen. De besøkende ble imponerte over det de så og uttrykte stor tilfredshet med arbeidet som utføres.

Fredrick Mushi, team-leder i E4I, er begeistret over tilbakemeldingen teamet hans får fra både nøkkelpersonene og landsbybefolkningen generelt:

– Deltakelsen og engasjementet vi har sett så langt i landsbyene overgår langt våre forventninger, og lover svært godt for fortsettelsen av PUE-programmet. Folk kommer til våre arrangementer i stort antall, er svært interesserte i mer informasjon og har mange interessante forretningsideer.

Skaper nye jobber

Framover vil E4Is mentorer arbeide nært med utvalgte entreprenører i hver landsby for opplæring og realisering av forretningsplaner. Mentorene vil være tilgjengelige for entreprenørene resten av året. Innen utløpet av 2018 er målet å lære opp mer enn 1000 virksomheter og veilede mer enn 300 entreprenører. Gjennom målrettet trening og nær oppfølging, skal det skapes en rekke nye jobber på landsbygda.

Joakim Arntsen, Multiconsults prosjektleder, er tilfreds med resultatene så langt:

– Det er veldig motiverende å arbeide med lokale gründere for å skape forretninger og arbeidsplasser ved bruk av elektrisitet. Det er dette landsbyelektrifisering handler om – å skape økonomisk vekst og utvikling for lokalbefolkningen. I alt for mange prosjekter har man antatt at økonomisk utvikling vil komme automatisk når et område elektrifiseres – men historien viser igjen og igjen at det ikke er tilfelle. Gjennom vårt PUE-program senker vi informasjons- og finansieringsbarrierene og skaper lokal økonomisk utvikling.