1/2

Stiftelsesmøtet i «Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg».

2/2

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på stiftelsesmøtet.

Stiftelsesmøte for sikkerhetssamarbeid

Onsdag 18. september ble det avholdt stiftelsesmøte i «Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg». Visjonen er en skadefri bygge- og anleggsnæring. Strategien er samarbeid. Multiconsult er selvsagt med.

23. september 2019

– Det er veldig bra at næringen selv tar initiativet til et slikt forpliktende samarbeid. Det er ganske unikt at så mange fra en hel næring går sammen på denne måten. Jeg har veldig store forventninger til samarbeidet og at aktørene sammen kan se hvordan norske bygg- og anleggsplasser skal bli tryggere, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Byggeindustrien.

Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidet skal skje gjennom samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

– Formålet til stiftelsen er å sørge for at et slikt samarbeid fremmes, og at de gode ideene for en trygg og sikker arbeidsplass kommer frem, sier konserndirektør Johan Arntzen i Multiconsult.

75 aktører som representerer hele verdikjeden i bygg og anlegg, myndighetene, organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og leverandører ville tegne seg som stiftere, og nesten 100 mennesker møtte fram til stiftelsesmøtet.

– Som en rådgivende og prosjekterende aktør er vi med på å utforme et trygt og byggevennlig design, og vi vil derfor delta aktivt i samarbeid for sikkerhet, påpeker Johan Arntzen.

Møtet ble avsluttet med signering av selve stiftelsesdokumentet.

Styret i SfS BA består av

  • Trond Bølviken, Veidekke. Styreleder
  • Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet
  • Tanja Dugstad, Statsbygg
  • Vigdis Bjørlo, Bane Nor
  • Knut Aaneland, Multiconsult
  • Steinar Rindhølen, Norks Arbeidsmandforbund
  • Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet.

Lene Jønsson er daglig leder.

Les mer om samarbeidet.