Kulturminne-eksperter i Multiconsult: Tanja Røskar (til venstre), Frans-Arne H. Stylegar, Camilla Mohr (LINK Arkitektur) og Cornelis Horn Evensen.

Sterke på kulturminner

Multiconsult har bygd opp et solid fagmiljø innen kulturminner og kulturminnevern, og kan tilby spisskompetanse i spesialiserte markeder.

26. september 2018

– Vi kan stille opp med bred kulturminnefaglig kompetanse i egne flerfaglige oppdrag innenfor ulike forretningsområder, ikke minst innenfor by- og stedsutvikling, sier Matthias Hundt, avdelingsleder for samferdsel og infrastruktur i region sør i Multiconsult.

– Samtidig kan vi tilby kundene spisskompetanse i spesialiserte markeder som andre rådgivningsmiljøer i liten grad er inne i, der vi hittil ofte har måttet ty til underleverandører. Denne kombinasjonen tror vi skal vise seg å være en vinneroppskrift, legger Hundt til.

Profilerte fagpersoner

De nyeste tilskuddene til fagmiljøet er Tanja Røskar og Cornelis Horn Evensen. Røskar er konservator av utdannelsesbakgrunn, og kommer fra stillingen som byantikvar i Risør og Kragerø og rådgiver hos Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Horn Evensen er sivilarkitekt med bakgrunn fra blant annet Riksantikvaren og NIKU.

Tidligere har Multiconsult knyttet til seg Frans-Arne H. Stylegar, som er en profilert fagperson og kulturminneekspert, og blant annet har vært fylkeskonservator i Vest-Agder og direktør for Varanger museum IKS. Han er sammen med Røskar lokalisert i Kristiansand, mens Horn Evensen har arbeidsplass i Oslo.

Lang erfaring

Til sammen har disse tre over 60 års erfaring fra ulike deler av kulturminneforvaltningen, og har arbeidet tett på store arkeologiske utgravnings- og forskningsprosjekter i inn- og utland, i utviklingen av Riksantikvarens register over bymiljøer av nasjonal verdi, i små og store fredningsprosesser og i praktiske istandsettings- og vedlikeholdsprosjekter knyttet til verneverdige bygninger og andre kulturminner over det ganske land.

Fra før har Multiconsult og LINK Arkitektur svært kompetente fagmiljøer innenfor blant annet tilstandsvurderinger av antikvariske bygg og kulturhistoriske stedsanalyser, og i region Vest har vi betydelig kompetanse knyttet til kulturminner i arealplanlegging og konsekvensutredninger. Siden 2017 har vi også vist oss konkurransedyktige innenfor segmenter som kommunale kulturminneplaner og kulturminnefaglig rådgivning for ulike aktører som Nye Veier, kommuner og private eiendomsutviklere.

Med dagens fagmiljø kan Multiconsultgruppen tilby et bredt spekter av tjenester innenfor kulturminner og kulturminnevern – for eksempel:

 • Kulturminneregistreringer
 • Kulturminneplaner
 • Bevaringsplaner
 • Konsekvensutredninger
 • DIVE-analyser (kulturhistoriske stedsanalyser)
 • Mulighetsstudier
 • Formidlingsplaner
 • Myndighetskontakt
 • Rådgivning i forbindelse med verneverdige bygg og anlegg
 • Formingsveiledere
 • Brannsikring av verneverdige bygg
 • Evakueringsplaner for museer/kulturhistoriske samlinger