Eirik Bjørnstad og Morten Engen er Multiconsults kandidater til RIFs pris Årets unge rådgiver 2020.

Sterke kandidater til Årets unge rådgiver 2020

Multiconsult har nominert betongekspert Morten Engen og smartteknologi-ener Eirik Bjørnstad til kåringen av den prestisjetunge prisen Årets unge rådgiver, som deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i november.

16. oktober 2020

– Et fellestrekk ved de to kandidatene er at begge er genuint opptatt av faget sitt og bruker sin ekspertise til å skape verdi for både kunden og for Multiconsult, sier Martin Halvorsen, Head of Talent Management og medlem av den interne nominasjonskomitéen i Multiconsult.

Det kom inn rekordmange gode kandidater fra Multiconsults fagmiljø og oppdragsorganisasjon over hele landet til den interne nominasjonsprosessen. Morten Engen og Eirik Bjørnstad utmerket seg tydelig, og dermed nominerer Multiconsult i år to sterke kandidater i priskategorien «Fageksperten».

De to kandidatene har allerede rukket å utmerke seg både i Multiconsult og eksternt i sine ulike fagmiljø. Morten får skussmål som en nasjonal og internasjonal fagekspert og Eirik omtales som kundenes førstevalg innen smartteknologi. I nominasjonsunderlaget understrekes det også hvordan Morten og Eirik begge gjennom sine roller som muliggjørere og fageksperter i krevende oppdrag bidrar sterkt til å utfordre grenser.

– De skaper faglig og forretningsmessig utvikling ikke bare hos oss, men også hos kunder og samarbeidspartnere. Begge er svært dyktige til å kommunisere og å dele sin kunnskap med andre, i alt fra prosjekter til undervisningspodier og som ekspertgjester i podcaster og bransjeseminarer. Slike rådgivere setter Multiconsult og rådgiverbransjen nå enda tydeligere på kartet, sier Halvorsen.

I nominasjonsunderlaget står det blant annet følgende om de to kandidatene:

Morten Engen:

Morten er rådgiveren med doktorgrad som balanserer elegant mellom tung forskning og praktisk realisering av forretningsmuligheter. Hans sterke faglige kompass gir trygghet til å muliggjøre nye og innovative løsninger, og samtidig ivareta kvaliteten i leveransen. På tross av sin relativt unge alder har Morten rukket å bli anerkjent som en sterk fagekspert innen dimensjonering av betongkonstruksjoner nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sitt engasjement som Førsteamanuensis II ved NTNU benytter han sine utmerkede kommunikasjonsevner til å videreformidle sin egen kunnskap til studenter ved konstruksjonsteknikk. Morten har bidratt til å utvikle nye metoder og digitale arbeidsflyter som har effektivisert dimensjoneringsprosessen av store komplekse konstruksjoner. De siste årene har han vært sentral i flere faglig utfordrende oppdrag for Multiconsult, hvor han har benyttet sin erfaring fra forskningsmiljøet ved NTNU til å finne nye løsninger. Dette gjelder blant annet i havvindprosjektene Hywind Tampen og Empire Wind hvor han har fylt roller som disiplinleder og ansvarlig for globalanalyser. Videre var Morten disiplinleder i forbindelse med etablering av digital tvilling for betongplattformen Gullfaks C for Equinor. I alle disse oppdragene har Morten hatt et stort faglig ansvar.

Eirik Bjørnstad:

Eirik er kundens førstevalg innen smartteknologi. Med teft for nye, bærekraftige løsninger og en faglig bredde som inviterer til tverrfaglige synergier, utviser han en 360-graders tilnærming til prosjekter og problemstillinger innenfor smarte bygg. Eirik er smartbygg-, automasjonsingeniør og ITB-rådgiver. Han har teknisk bakgrunn som elektriker og er utdannet elektroingeniør med spesialisering innen automasjon, og har i tillegg en mastergrad i ledelse. Eiriks sterke kombinasjon av fag- og ledelseskompetanse, og hans store engasjement for bærekraft, smart teknologi, tverrfaglige løsninger sammen med en forståelse for forretning, gjør han til en faglig ledestjerne. Et av de aller mest spennende prosjektene Eirik er involvert i akkurat nå er verdens smarteste bygg K5 – Haslelinje. Dette er Atea sitt nye hovedkontor i Oslo, og Eirik er smartrådgiver i prosjektet. Ønsket og tanken bak smartbygget er å skape et bygg hvor brukerne er i fokus. Man vil at bygget skal være kognitivt og lære av bruken.  På sikt skal smartbygget tilpasse seg brukerne. Gevinsten av dette er energieffektivitet og komfort for brukeren. Her får Eirik brukt all sin kompetanse og nysgjerrighet når han utvikler gode og bærekraftige løsninger sammen med byggherren. Bygget er satt i drift – dag 1 er bygget på sitt «dummeste». Etter hvert som tiden går, vil datahøsting og bruk av dette gjøre bygget bedre og smartere.