1/2

Astri Gulli Ribe Macdonald og Stine Sæther er fornøyde med å være ledere i Multiconsult | Foto: Cato A. Mørk

2/2

Konserndirektør Kristin O. Augestad er godt fornøyd med den sterke økningen i kvinnelige ledere | Foto: Bård Gudim

Sterk økning i kvinnelige ledere

Nærmere 40 prosent av mellomledere i Multiconsult Norge er kvinner, og i løpet av 10 år har andelen økt med 20 prosent. Stine Sæther og Astri Gulli Ribe Macdonald er begge avdelingsledere og legger vekt på gode forbilder, utvikling og motivasjon som viktige faktorer på veien til å bli leder.

8. mars 2023
Cato A. Mørk

– Det er viktig med gode kvinnelige forbilder, og det har vi definitivt i Multiconsult, sier Astri Gulli Ribe Macdonald, som selv jobber som avdelingsleder for GEO Prosjektering og Rådgiving.

Med fire kvinner i konsernledelsen, en kvinnelig konsernsjef og 38 prosent kvinnelige mellomledere, så er kvinnelige ledere fremtredende.

– Jeg opplever at det er en god kultur for å se potensialet og oppmuntre til ledelse i Multiconsult, samtidig som man pusher og utfordrer lederkandidater, sier Stine Sæther som er avdelingsleder for miljø.

Begge to har tatt steget fra medarbeider og har ulike lederroller i selskapet i flere år.

– Det er viktig at ledere er bevisste på at mangfold er en styrke, og at det er en fordel med ulike perspektiver. Det er mange muligheter i Multiconsult, for meg har det vært viktig å kunne være nysgjerrig og få lov til å prøve ulike karriereveier, også innen ledelse, sier Astri Gulli Ribe Macdonald.

– En ting jeg setter pris på som leder er det å være med på å påvirke, noe jeg opplever som motiverende og givende, sier Stine Sæther.

Flere kvinnelige ledere og ingeniører

I 2013 var det 18 prosent kvinnelige mellomledere i Multiconsult, og i 2022 har dette tallet økt til 38 prosent. Også andelen kvinnelige ingeniører i selskapet har økt gradvis fra 30 prosent i 2013 til 37 prosent i 2023.

– Det er svært gledelig at vi gjennom målrettet arbeid har klart å øke andelen kvinnelige ledere slik at den nå speiler andelen kvinner i selskapet, sier Kristin O. Augestad som er konserndirektør i Multiconsult.

Hun har selv tatt de ulike stegene i lederrollen og sitter nå som en av fire kvinner i konsernledelsen.

– Selv om vi har kommet langt, er det fortsatt rom for forbedring. Eksempelvis innen oppdrags- og prosjekteringsledelse for de store, komplekse oppdragene våre der kvinneandelen fortsatt er lavere enn andelen kvinner i selskapet. Vi har erfart at målrettet og systematisk arbeid virker, og vil fortsette å jobbe med mangfold og likestilling på ulike nivåer til vi har nådd våre overordnede målsettinger, påpeker Kristin O. Augestad.

Nå ønsker jeg å gratulere alle med kvinnedagen i dag 8. mars, sier Kristin O. Augestad.

Fakta om kvinner i Multiconsult

  • 38 prosent av de ansatte totalt er kvinner i MCN
  • Nyutdannede: 40 prosent kvinner, 60 prosent menn
  • Mellomledere: 38 % kvinner, 62 % menn
  • Operasjonell drift: 37 % kvinner, 63 % menn
  • Forretningsstøtte: 52 % kvinner, 48 % menn
  • I konsernet er det totalt 42 prosent kvinner
  • Multiconsult ASA har en kvinnelig konsernsjef (Grethe Bergly) og 4 av 9 i konsernledelsen er kvinner