Stavangers mest ærverdige hotell i ny drakt

I dag fremstår Radisson Blu Atlantic Hotel igjen som det største i Stavanger. Multiconsult har bidratt til å realisere totalrenoveringen av hotellet.

3. april 2018

Hotellbygget ble strippet ned til betongen og bygget opp igjen. 12. etasje er revet og bygget opp igjen. Alle tekniske installasjoner er nye.

Foto: Fasade Atlantic hotel.

God plattform for å opprette samarbeid med Backe Bygg i Rogaland
Multiconsult har bevisst jobbet for å finne en god plattform for samarbeid med entreprenøren, Backe Bygg i Rogaland. I dette prosjektet var målsettingen at selskapene sammen skulle vinne tilbudet til byggets eier, KLP Eiendom.

–  Multiconsult stilte med mye god kompetanse, vi hjalp til med tilbudsoppsett, referanseprosjekt og oppgaveforståelsen og vi gjorde noen veloverveide kalkyler. Vi stilte med erfarne konsulenter for å gjøre noen kvalifiserte vurderinger på fagene bygningsfysikk, brann, miljø, geo og byggeteknikk, og det var mange ulike konstruksjoner å ta tak i. Hele tilbudsteamet jobbet vel vitende om at vi la ned en del arbeid med å sette oss inn i prosjektet, i stedet for å skrive tilbudsbrev. Gleden var derfor stor da vi vant, foran andre store tilbudsteam, sier Tilbudsansvarlig for Multiconsult, Heidi Senstad.

 

Foto: Resepsjon.

 

VDC og LEAN
Multiconsult fremmet forslag om å ta i bruk VDC metodikk i oppdraget noe Backe Bygg var positive til. De supplerte prosessen med trimmet bygging og omfattende LEAN i utførelsen.

Byggearbeidene startet 25. september i 2016, og siste deloverlevering skjedde 15. november i 2017.

– Arbeidet har vært krevende, siden rivning og bygging skjedde samtidig. Vi startet på toppen og jobbet oss nedover. Allerede i april 2017 leverte Backe Bygg Rogaland 13. etasje. Etter dette ble det overlevert en etasje med hotellrom ca hver 14. dag. Totalt har prosjektet hatt 60 deloverleveringer. Prosjektet har hatt store krav til oss med kort byggetid, og hvor prosjektering og bygging har foregått parallelt, sier Senior rådgiver Byggeteknikk Tor Berge…

 

Fire himlinger og seks lag med fliser
Mye uforutsett ga store utfordringer. Enkelte steder ble det funnet opptil fire himlinger over hverandre med tekniske føringer. Det ble også funnet seks lag med fliser på enkelte rom. Til tross for dette har Backe Bygg og Multiconsult klart å holde de avtalte fristene. Etter rivning ble alle avløp og føringsveier tettet, gulvet i restauranten ble senket med en meter, heisene ble senket med to meter og resepsjonen og hovedinngangen ble flyttet sørover. Alle vinduer i hotellet er skiftet. Atlantic-blokken er etterisolert med 25 cm på vegger og 30-40 cm på taket.

 

TEK17 og BREEAMsertifisering
Hotellet skal fylle kravene til energiklasse A, og ambisjonene er «BREEAM -Very Good», som i seg selv er ambisiøst ved rehabilitering. Men Multiconsults BREEAM Accredited Professional, Brynhild Kvalvik-Watne har hatt tett oppfølging hele veien, nettopp for å nå denne ambisjonen.

Rehabiliteringen av Radisson Blu Atlantic Hotel er prosjektert og ført opp etter Tek17 så langt det lar seg gjøre. Oppvarming skjer med energimatter på hotellrommene og er basert på varmepumpe, og gass til spisslast. Kjøling skjer via ventilasjon og med fan coils i fellesarealer og med isvannskjøling på rommene. Hotellet har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

 

Foto: Salong første etg.

Om Hotel Atlantic
I 1952 ble «Hotel Atlantic» åpnet, den gang som Stavangers største hotell med 105 rom. Hotellet har etter det blitt utvidet tre ganger, i 1968 med fire nye etasjer, i 1980 ble St Olavs fløyen ferdigstilt og i 2017 ble hotellet utvidet ytterligere til 365 rom med et areal på 25.000 kvadratmeter fordelt på 13 etasjer.