1/3

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe tok første spadetak med gravemaskin | Foto: Statsbygg

2/3

Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo | Illustrasjon: AART architects

3/3

Inngang til museet | Illustrasjon: AART architects

Startet bygging av nytt Vikingtidsmuseum

Nytt Vikingtidsmuseum skal etter planen åpne i 2027, og tirsdag 14. februar var det byggestart. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe tok første spadetak med gravemaskin i prosjektet der Multiconsult er rådgivende ingeniør.

14. februar 2023
Cato A. Mørk

– Jeg er glad for at byggingen av det nye Vikingtidsmuseet nå er i gang. Å sikre kulturskattene fra vikingtiden har aller høyeste prioritet. Dette er viktig for Norge som kulturnasjon, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ved byggestart.

Prosjektet har siden i høst klargjort og tilrettelagt for at byggearbeidene kan starte opp for fullt. En utfordrende tomt med spesielle grunnforhold og tilrettelegging for å sikre skip og gjenstander har opptatt hverdagen. Nå skal det også jobbes med å etablere en vibrasjonsskjerm av massiv betong, sette spunt og kalkstabilisere grunnen før graving. Så starter arbeidet med å grave ut tomten, splitte fjell og støpe arbeidsdekker.

Det nye museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Prosjektet blir gjennomført med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Allerede i 2016 startet Multiconsult arbeidet på det nye museet, sammen med AART architects, og har etter det vært involvert i forprosjektene for det nye museet. I 2021 inngikk AF Gruppen en samspillskontrakt med Statsbygg for nybygget, og Multiconsult er rådgivende ingeniør. Dette omfatter alle rådgiverfagene, sammen med Brekke&Strand og NGI, og detaljprosjekteringen pågår for fullt og frem til på nyåret 2024.

– Vi har jobbet med nytt Vikingtidsmuseum over flere år, og vært med på å utvikle prosjektet med tekniske løsninger og prosjektering fram til byggestart. Nå gleder vi oss til også å være med og bruke vår kompetanse i byggefasen og dermed skape et flott museum, sier oppdragsleder Geir Lium i Multiconsult.

Blir tre ganger så stort

Museet skal inneholde en publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, og dessuten funksjoner for forskning og konservering. Museet vil bestå av to deler, dagens vikingskiphus blir bevart, og i tillegg blir det bygd et stort nybygg.

– Dette er et byggeprosjekt med store betongarbeid, spektakulær arkitektur og strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander, sa byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Når museumsanlegget åpner i 2027 blir det en verdensattraksjon, som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Totalt blir hele museumsanlegget drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

Les mer om prosjektet hos Statsbygg.