1/3

Bjørvika skole er plassert ved Sørenga i Oslo | Illustrasjon: Bjørvika Utvikling

2/3

Skisse av Bjørvika skole | Illustrasjon: L2 Arkitekter

3/3

Kristin Olsson Augestad, direktør Bygg og Eiendom i Multiconsult | Foto: Bård Gudim

Starter prosjektering av ny skole i Bjørvika

I Bjørvika i Oslo skal det bygges en ny skole for ca. 840 barne- og ungdomsskoleelever. Undervisningsbygg Oslo KF har nå tildelt kontrakten for prosjektering av skolen til Multiconsult.

29. april 2019

– Det er spennende å være med å utvikle det nye skolebygget i Bjørvika videre sammen med Undervisningsbygg, og gjøre klart for bygging. Bjørvika er et av områdene som virkelig har vokst frem de siste årene, og vi gleder oss til å prosjektere dette nyvinnende skolebygget, som blir viktig for området, sier Kristin Olsson Augestad, direktør Bygg og Eiendom i Multiconsult.

Skolen blir liggende ved Sørenga i Bjørvika og forprosjektet som nå settes i gang er forventet ferdigstilt i fjerde kvartal 2019. Prosjektet skal være i front både når det gjelder miljøambisjoner og bruk av moderne teknologi. Undervisningsbygg utlyste Bjørvika skole som en minikonkurranse innen rammeavtalen, og Multiconsult ble tildelt kontrakten.

Digital tvilling
– Dette er et av de første skoleprosjektene hvor det etableres en digital tvilling av bygget, noe som kan åpne for helt nye muligheter for blant annet drift og utvikling gjennom hele byggets levetid. Økt fokus på digitalisering og god planlegging legger til rette for god kvalitet og innovasjon, og vi ser virkelig frem til samarbeidet med Undervisningsbygg, sier Kristin Olsson Augestad.

Prosjektet skal gjennomføres med metodikk innen Virtual Design and Construction (VDC), parametrisk design benyttes i prosessen, og det skal bygges en digital tvilling. Denne skal danne grunnlag for prising og senere videreutvikles til basis for bygging, med produktobjekter og grunnlag for oppfølging og drift av bygget.

Taket som skolegård
Bjørvika skole skal dekke både barneskole og ungdomsskole, og er planlagt i 4. etasjer. I tillegg til undervisningslokaler vil skolen også inneholde flerbrukshall, samt arealer til spesialgrupper, sjøskolen, dansesal og toaletter til offentlig bruk. Totalt bruttoareal er på ca. 11 500 m2. Miljøkrav til bygget er «Nesten nullenergi».

For å oppnå tilstrekkelig uteareal til elevene skal så og si hele taket benyttes som uteområde i tillegg uteareal på terreng, noe som er en nyskapende løsning. Utsikten fra taklandskapet skal være allment tilgjengelig langs Havnepromenaden. L2 Arkitekter er arkitekt for bygget.