Undervannssprengning utenfor Oslofjorden, av Nils Ramstad

– Morsomt når løsningene ikke gir seg selv

Nils H. Ramstad har bidratt til å sikre at Colosseum kino ikke tok skade da naboblokka ble revet, og at undervannssprengninger gikk kontrollert for seg inntil en oljeplattform under bygging. – Det dukker stadig opp nye morsomme utfordringer, sier sprengningseksperten som har jobbet i Multiconsult i 34 år.

22. august 2020
Elise Feiring Myrtrøen

Ramstad jobber med sprengning, bergsikring og vibrasjoner i Multiconsult, inn mot flere ulike fagfelt og prosjekter. Han er ofte med i prosjekter gjennom hele fasen, fra tidlig planfase til ferdig opparbeidet byggegrop.

– Det å jobbe i et stort selskap med ulike typer prosjekter over hele landet, gjør arbeidsoppgavene så varierte at jeg foreløpig ikke kjeder meg på jobb. Som sprengningsekspert kommer jeg med forslag til løsninger, beskriver dem, og følger opp bergsprengninger under utførelse.


Nils Ramstad Foto: Jørn Sønderholm

– Hvilke ferdigheter kreves for å være sprengningsekspert?
– Du må ha god kunnskap om bergsprengning, helst både over og under vann. Du må ha ingeniørutdannelse, som bachelor eller master. Du bør også ha godkjenning som bergsprenger og bergsprengningsleder.I tillegg er det en stor fordel å ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det skader heller ikke å være naturlig løsningsorientert og ha evnen til å lytte til andre.

– Hva mener du med bergsprengning under vann?
– Det blir noen oppgaver med undervannsprengninger! Et av de mest spennende prosjektet jeg nylig var med på, var fordypning av innseilinga til Kværner sin tørrdokk på Stord. Her måtte vi ta hensyn til eksisterende kaikonstruksjoner, undervannspeler, dokkport og fisk. Det skulle sprenges ned til kote -16, under vann. For å ha kontroll med vibrasjonsnivået, måtte hvert borehull lades med delladninger. Noen skjæringer ble wiresaget. Det var en oljeplattform under bygging i dokka, der skader på dokkporten ville fått enorme konsekvenser.

– Det høres utfordrende ut?

– Det er alltid morsomt når løsningene ikke gir seg selv, men må diskuteres med andre prosjekterende og utførende. Det mest utfordrende i min jobb, etter mitt syn, er når jeg kommer inn i prosjektet etter at rammene er lagt. Ofte er det satt av for liten plass til at sprengningsarbeidene kan gjennomføres på en forsvarlig måte, og da kan jo konsekvensene bli store om noe går galt.

– Har du noen eksempler på hvor galt det kan gå?
– Jeg hadde en sprengningsjobb på Lista, hvor det skulle sprenges helt inntil kjølevannsledningene til smelteovnene på Lista aluminiumsverk. Rørene var eternittrør som tålte svært lite. På spørsmål om konsekvensen av hva svikt i kjølevannsforsyninga ville innebære, var svaret at de måtte stenge ned ovnene. Tatt i betraktning prisen på aluminium, ville de sannsynligvis ikke bli startet opp igjen. Heldigvis gikk det bra.

Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet med?
– Rivning av Sørkedalsveien 6 på Majorstua, ved hjelp av sprengning. Her ble en 19 etasjer høy bygning lagt i bakken på få sekunder, ved hjelp av dynamitt. Jeg hadde ansvaret for å tilrettelegge og koordinere jobben. Prosjektet involverte et spesialfirma på denne typen sprengning fra England, Majorstua Politistasjon, omlegging av bussruter, flysikring og evakuering av naboer. Det var helt nødvendig at bygningen falt rett ned, da Colosseum kino og Statoilbygget var nærmeste naboer.