1/2

I Bergen ser en ny mobilitetslab på smarte transportløsninger | Foto: mkrajicek/Pixabay

2/2

Bjørn Klimek

Spennende mobilitetslaboratorium i Bergen

I Bergen er det igangsatt et mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger. Bjørn Klimek, PhD fra Multiconsult er nå engasjert som leder for MUST (Mobilitetslab for Utvikling av Smarte Transportløsninger) LivingLab.

7. desember 2020
Cato A. Mørk

– Innfasing av smarte mobilitetsløsninger er en kompleks utfordring. MUST LivingLab vil fungere som paraply for gjennomføring av flere innovasjons- og pilotprosjekter og jeg ser fram til å kunne bidra til at MUST lykkes med denne ambisjonen, sier Bjørn.

I 2018 avholdt Samferdselsdepartementet en konkurranse om Smartere Transport i Norge for å finne gode løsninger på dagens og morgendagens transportutfordringer i byer. Vestland fylkeskommune, Skyss og Bergen kommune ble én av fem vinnere, og sammen med Statens vegvesen etablerte de MUST.

Framtidens reise
MUST skal bidra til raskere utvikling av fremtidens måte å reise på i Bergen og i Vestland fylke, og MUST LivingLab er allerede i gang med å pilotere innovasjonsprosjekter for smarteretransport i Bergen og på Vestlandet.

Bjørn Klimek er leid inn fra mobilitetsmiljøet i Multiconsult, og har bakgrunn som forsker innen smartmobilitet, innovasjon og næringsutvikling. Bjørn vil ha et overordnet ansvar for etablering av LivingLab i Bergen og Vestland fylke og faglig forankring inn mot partnerorganisasjonene.

– I dette oppdraget bidrar Multiconsult til utvikling av fremtidens mobilitetsløsninger, i samarbeid med gründerbedrifter og viktige aktører på mobilitetsfeltet. På den måten bidrar vårt fagmiljø til å skape verdier for samarbeidspartnerne og samfunnet samtidig som vi får innsikt i det aller nyeste innenfor mobilitetsområdet, sier Bernt Sverre Mehammer, leder for Multiconsults mobilitetsmiljø.

Les mer om MUST.