Bildøykrysset på den nye Sotra Link | Foto: Statens vegvesen

Sotra Link er vinner av OPS-kontrakten på Sotrasambandet

Konstellasjonen Sotra Link er tildelt prosjektet med å bygge og drifte det nye Sotrasambandet mellom Bergen og Øygarden. Multiconsult har vært sentral i prosjekteringsarbeidet på den planlagte 9,4 km lange veistrekningen.

7. september 2021

– Sotra Link har levert et meget konkurransedyktig tilbud for gjennomføring av Sotrasambandet og tar et betydelig ansvar og risiko for at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og pris. Selskapene bak Sotra Link har lang erfaring med gjennomføring av OPS kontrakter og lang erfaring med bygging av hengebro og tunneler. Vi ser fram til et tett samarbeid med Sotra Link mange år framover, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner. Sotra Link skal finansiere, prosjekter, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021. Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder 2022-kroner.

– Det har vært et kjempegodt samarbeid på tvers av hele selskapet og fagpersoner fra alle deler av Multiconsult. Jeg er stolt av innsatsen som er lagt ned og den faglige kvaliteten på arbeidet vi har gjennomført og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Morten Alstad, konserndirektør for Store Oppdrag i Multiconsult.

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskaper: den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, det Sør-Koreanske byggingeniørfirmaet SK Ecoplant Co. Ltd og det italienske industrikonsernet Webuild S.p.A.

Blant selskapene i Sotra Link har knyttet til seg på rådgiver- og prosjektering er de norske kontorene til Multiconsult og Norconsult. I tillegg inngår selskapene PINI fra Sveits, FCC fra Spania og Intertoll fra Ungarn i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Les mer: Sotra Link er vinner av OPS-kontrakten på Sotrasambandet