1/3

Arkitekt- og byggeskikkprisen for 2023 ble utdelt mandag til representanter fra prosjektet. Knut Brattvang (Bane NOR), Tom-Erik Rørheim (Bane NOR), Gunn P. Ødegaard (Multiconsult), Morten Haave (LINK Arkitektur), Camilla Norlén (LINK Arkitektur) og Morten Tannun (Bane NOR)

2/3

Sørumsand stasjon | Foto: Stig Ervland/ Lillestrøm kommune.

3/3

Området rundt stasjonen er vesentlig oppgradert | Foto: Stig Ervland/ Lillestrøm kommune.

Sørumsand stasjon vant Lillestrøms arkitektur- og byggeskikkspris

Sørumsand stasjon er vinner av Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for 2023. Stasjonen og hele området rundt stasjonen ble nylig oppgradert, og mandag 13. november var det høytidelig prisutdeling.

13. november 2023
Cato A. Mørk

Prosjektet på Sørumsand stasjon har blant annet bestått i å knytte sammen nord- og sørsiden av tettstedet, etablere en ny plattform og forlenge en plattform.

– Vi er veldig stolte og synes det er stas at stasjonen vant arkitektur- og byggeskikkprisen for Lillestrøm. I prosjekteringen la vi vekt på gode kvaliteter, som igjen har gitt gode løsninger for brukerne av stasjonen. Det er veldig positivt at Bane NOR satser på lokalsamfunn ved opprustning av stasjoner og ser på hvordan de som enhet kan bistå med å gi et samlingsrom til lokalsamfunnet, sier Gunn P. Ødegaard, oppdragsleder for prosjektet i Multiconsult.

Bane NOR har vært oppdragsgiver for prosjektet, og Multiconsult Norge har ledet en prosjekteringsgruppe sammen med søsterselskapet LINK Arkitektur som arkitekt og Degree of Freedom. NRC var entreprenør for ombyggingen som ble ferdigstilt i 2020.

Utfordrende prosjektet

Arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur mener situasjonen var utfordrende med ny baneteknisk teknologi og utvikling av et eldre stasjonsanlegg. Oppdraget gikk ut på å tilpasse nye arkitektoniske elementer til denne situasjonen, ved å koble nytt og gammelt sammen og skape de beste helhetlige arkitektoniske løsningene på stasjonsområdet.

– Vår ambisjon var å gi Sørumsand stasjon et løft med spesifikt fokus på god lesbarhet, trygghet og anvendbarhet. Trygghet gjennom overblikk, åpenhet, siktlinjer og belysning som er tilpasset unge og gamle brukere gjennom hele døgnet. Anvendbarhet gjennom etablering av en undergang tilpasset universell utforming for bedre tilgjengelighet til stasjonen, på en krevende tomt med gamle grensesnitt, plattformhøyder og eksisterende bygningsmasse, forklarer arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur.

Sørumsand stasjon var en av 9 nominerte kandidater til Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for 2023.

Fra juryens begrunnelse:
«Sørumsand stasjon er et sted som en stor mengde mennesker bruker hver dag, og her har landskapsarkitektene, arkitektene og planleggerne utviklet og tegnet et elegant, solid og vakkert stasjonsområde». 

Les mer: Årets arkitektur- og byggeskikkpris gikk til Sørumsand stasjon