Solkraft i vekst

Solenergi bygges ut med enorm hastighet. I 2020 kan vi ha like mye solkraft som atomkraft i verden. Det viser tall fra rådgivningsselskapet McKinsey & Co.

28. februar 2013

– Krisen innen solenergi har paradoksalt nok vært bra for utbyggingen av solkraft, sier Bjørn Thorud, ansvarlig for solenergi i Multiconsult.

– Solenergien opplever en eksplosiv vekst. Markedet vokste med 45 prosent i 2011. Årsaken er at prisen på produksjon og salg av solkraft har falt som en stein. Prisen på solcellemoduler har gått ned med mer enn 70 prosent de siste tre årene.

Topp kompetanse i Multiconsult

Multiconsult har topp kvalifiserte folk innen fornybar energi. Totalt er fornybargruppen i selskapet på vel tjue personer og vokser stadig.

Bjørn Thorud som leder solenergisatsingen, har en doktorgrad på brenselsceller etter sin maskiningeniørutdanning ved NTNU og kom til Multiconsult fra solenergiselskapet Scatec Solar AS.

Multiconsult har også ansatt Øystein Holm som har bakgrunn som teknologianalytiker fra REC, og flere solenergieksperter vil begynne i løpet av våren. Thorud og Holm er ambisiøse både på Multiconsults og solenergiens vegne.

– Multiconsults styrke ligger ikke minst i førti års erfaring fra land i solbeltet, i Afrika og Asia. Vi har lært masse gjennom vårt arbeid med utbygging av vannkraft, og vi kjenner folk i disse områdene.

I fornybarmiljøet deles verden opp i vindbeltene i nord og sør og solbeltet rundt ekvator. Ca 1,4 milliarder mennesker på kloden mangler strøm og de fleste av dem bor nettopp i solbeltet.

– Det kan mange steder være for dyrt å koble landsbyer opp mot det strømnettet som fins, forteller Bjørn Thorud. – Ta et land som Mali, et av verdens fattigste land, som får femti prosent av sin kraft fra elven Niger og en mengde små, isolerte dieseldrevne nett. Det er underskudd på elektrisk kraft, kraft de har desperat behov for, og store deler av landet er ikke elektrifisert.

– Et solenergibasert el-nett er velegnet i utviklingsland med mye sol. Det kan bygges og levere strøm til en hel landsby i løpet av få uker, og det til en kostnad som er konkurransedyktig med både utvidelse av strømnett og dieseldrevne aggregater.

2012 er FNs Year of sustainable energy for all. Målet er å skaffe bærekraftig energi til alle innen 2030. – Solenergi vil spille en sentral rolle i dette arbeidet, mener Bjørn Thorud og Øystein Holm.