Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Sverre Christian Jarild

Solid vekst og posisjonert for et mer usikkert marked

Multiconsult rapporterer om en sterk organisk vekst i tredje kvartal. Sterkt salg og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet viser at etterspørselen etter selskapets tjenester fremdeles er solid. Resultatet for kvartalet er påvirket av en betydelig økning i antall medarbeidere og en svakere debiteringsgrad.

1. november 2023
Gaute Christensen

– Vi fortsetter den gledelige veksten vi har hatt gjennom hele 2023. Vi fortsetter å øke ordrereserven og dette vitner om stor etterspørsel etter våre tjenester. Gjennom kvartalet ser vi stadig større usikkerhet i markedet og dette har vi et stort fokus på. Med en rekordhøy ordrereserve og en fleksibel forretningsmodell er vi imidlertid godt posisjonert til å navigere gjennom denne usikkerheten, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

I tredje kvartal kan Multiconsult vise til en netto driftsinntekter på 977 millioner kroner. Dette er en vekst på 11,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Den organiske veksten i kvartalet var på 8,4 prosent. Resultatet for kvartalet (EBITA) var på 29,2 millioner kroner som gir en EBITA-margin på 3,0 prosent. EBITA for de første ni måneden i 2023 er på 301,1 millioner, tilsvarende en EBITA-margin på 8,8 prosent. Tredje kvartal er påvirket av en mindre arbeidsdag enn samme periode i 2022.

Investerer for fremtiden

I tredje kvartal ønsket Multiconsult 225 nye medarbeidere velkommen til selskapet, og bekreftet dermed sin sterke posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

– Blant våre nye medarbeidere var et stort antall nyutdannete. Opplæring av nye medarbeidere, og spesielt nyutdannete, innvirker på vår debiteringsgrad på kort sikt. På lengre sikt er investeringen i nyutdannete helt avgjørende for videre vekst og fremtidig verdiskaping, sier Bergly.

Fremdeles stor etterspørsel

Multiconsult opplever fremdeles stor etterspørsel etter selskapets tjenester. Selskapet rapporterer om et solid salg og kan ved utgangen av tredje kvartal vise til en robust og diversifiserte ordrereserve på 5,1 milliarder kroner. Dette er rekord for selskapet og er en økning på 3,1 prosent fra andre kvartal og 48,8 prosent sammenlignet med utgangen av tredje kvartal i fjor.

Tett oppfølging av kunder, markeder og kommende pipeline av prosjekter har vært en nøkkelfaktor for det sterke salget selskapet har oppnådd gjennom hele 2023.

– I et stadig mer usikkert marked blir det enda viktigere å ha en dyp forståelse av markedsdynamikken. Det er gjennom systematisk markedsinnsikt vi har posisjonert oss godt for å vinne en rekke store offentlige prosjekter, samt de mest teknisk krevende prosjektene for våre private kunder, sier Bergly.

Et marked i endring

Selv om Multiconsult rapporterer om et godt salg, oppleves markedssituasjonen å variere både geografisk og mellom markedsområder. Der etterspørselen innen markeder som transport, energi og industri, samt energieffektivitet, fortsatt er sterk, har enkelte deler av bygg- og eiendomssektorene bremset opp.

– Inn i en mer krevende og blandet markedssituasjon mobiliserer vi organisasjonen for å sikre høy våkenhet i våre markedsaktiviteter og beredskap for nødvendige endringer for å opprettholde vår verdiskaping. Styrken i vår fleksible forretningsmodell lar oss flytte ressurser til områder med vekst, posisjonerer oss godt for å vinne prosjekter i disse voksende markedene samtidig som vi opprettholder vår posisjon i stabile markeder, sier Bergly.

Les mer: