Solenergibransjen arrangerer seminar

Den 7. februar 2012 samler Intpow og Solar Day norsk eksportrettet solenergibransje til et en-dags seminar hvor det fokuseres på eksportmuligheter og fremtidsutsikter.

2. februar 2012

Seminaret finner sted i Multiconsults lokaler i Nedre Skøyen vei 2 i Oslo. Statsråd Erik Solheim åpner seminaret og deretter vil administrerende direktør i Multiconsult Stein Dale ønske gjestene velkommen. Multiconsult vil også presentere sine aktiviteter innenfor solenergi både i Norge og internasjonalt gjennom Norplan.

Bransjen er inne i en tøff periode ettersom veksten i verdensmarkedet i fjor ”bare” var på ca 50% (www.pv-tech.org). I 2011 ble det totalt installert ca 27 GW solkraft på verdensbasis, mens produksjonskapasiteten er på det dobbelte. Med utsikt til kraftige kutt i subsidiene i det Europeiske markedet ser bransjen nå etter nye markeder og dette er også fokuset på Solar Day.

I løpet av dagen vil det blant annet bli holdt presentasjoner om strategier, markedsanalyser og muligheter i nye markeder som Asia, Afrika og Amerika.

Årsaken til at bransjen er interessert i disse markedene er at man ser at kostnadene for solkraft nå er kommet ned på et nivå hvor det kan konkurrere med konvensjonelle teknologier.

Semnaret finner sted på Multiconsults hovedkontor i Nedre Skøyen vei 2 i Oslo.